Yatırım Projeleri

YATIRIM BAŞKANLIĞI DESTEKLİ PROJELERİMİZ

1. Proje: Türk Masal Külliyatı-I (Türkiye Sahası)

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca 2019-2022 yılları arasında yürütülen Kurum içi Kapsamlı Türk Masal Külliyatı-I Projesi (Türkiye Sahası) ilk etapta Türkiye sınırları dahilindeki masalları içine alan bir araştırma ve yayın projesidir. TÜMAK-I olarak kısaltılan ve tescilli “Anka Kuşu” logosuyla tanınan bu proje kapsamında lisans ve lisansüstü çalışmalar, derlemeler, yayınlar ve konuyla ilgili bütün masal çalışmaları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tasarımı Atatürk Yüksek Kurumu Bilişim Uzmanlarınca yapılan www.masal.gov.tr genel ağ adresi üzerinden İl Temsilcileri ve Bölge Sorumluları eliyle gönderilen 6.010 masal derlenmiştir. Derlemeler arasından 2500’ü aşkın metin denetimlerden geçmiş ve Proje Yürütme Kurulunca uygun görülen 1252 masal e-yayın olarak genel okuyucu erişime açılmıştır.

2. Proje: Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetlerin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi

Proje, ülkemizde ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca akredite edilen vakıf okullarında, enstitülerde öğrenim gören öğrencilere, 16-20 yaş aralığındaki genç kuşaklara Türk sanat, bilim ve kültür dünyasında temayüz etmiş şahsiyetlerin kısa yaşamları ile Türk dili ve kültürünün tanıtılması ve farkındalık yaratılması amacını taşımaktadır.

Yurt dışında Türk kültürünün tanıtılması ve yayılması hedefini taşıyan proje kapsamında öncelikle İbn-i Sînâ, Yusuf Has Hacip, Yunus Emre, Mevlânâ, Cezerî, Fârâbî, Kâtip Çelebi, Zeynep Kâmil, Barbaros Hayrettin Paşa, Mimar Sinan, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Aydın Sayılı, Cahit Arf, Halil İnalcık ve Fuat Sezgin’den oluşan 18 Türk düşünce ve kültür insanının yaşam öykülerinin hazırlanması ve yabancı dillere çevrilerek yayımlanması planlanmıştır.

Projemizin ilk ürünü olan ve Dr. Mustafa TATCI tarafından kaleme alınan

‘’Aşkın Dili Yunus Emre’’ adlı eserimiz Türkçe, Arapça, Farsça, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Boşnakça, Japonca ve Çince olmak üzere 10 dilde yayımlanmış ve bir set olarak okuyuculara  2021 yılında sunulmuştur. 2022 yılında bu eserin Özbekçe, Kırgızca ve Kazakça çeviri işlemleri tamamlanmış, Özbekçe ve Kazakçası yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Remzi DEMİR ve Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN tarafından kaleme alınan Bir Cumhuriyet Bilgesi AYDIN SAYILI adlı eser Türkçe olarak hazırlanmış, Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça çevirileri yapılmış ve set olarak 2022 yılı sonunda yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Yıldıray OZAN tarafından kaleme alınan Matematiğe Adanmış Bir Ömür CAHİT ARF adlı eser, Türkçe olarak hazırlanmış, Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça çevirileri yapılmış ve set olarak 2022 yılı sonunda yayımlanmıştır.

3. Proje: Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler

 “Çocuklar için Türk Masallarından Seçmeler” projesinin 1. aşaması 2019 yılında Yatırım Programına alınmış, aynı yıl tamamlanmıştır.  Bu proje, yüzlerce masal arasından titizlikle seçilen masalların tespitiyle işin uzmanı bilim insanlarınca yürütülmüştür. Çocuklarımızın değerler eğitimine katkı sağlanması amaçlanmıştır. “Anneler çocuklarını artık masalla uyutsun” temennisiyle hazırlanan ve kitaplaştırılan proje çıktısı, özel kutuları içerisinde 5’erli takımlar hâlinde Kurumumuz imkânları ile 5000 (beş bin) adet basılabilmiş ve TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı vesilesi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesinde ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

2021 yılında projenin 2. aşamasının çıktısı olan 10 masal kitabı, 1.000 adedi görme engelli çocuklarımız için Braille alfabesiyle olmak üzere toplam 3000 adet yayımlanmış ve ülkemizin değişik coğrafyalarındaki ilgililerine ücretsiz olarak ulaştırılmıştır.

Projenin 3. aşamasında 10 masal metni basıma hazır hale getirilmiştir. Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler I-II kapsamında Türkçe olarak yayımlanan 15 masalın beş dile (Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça) çevirisi 2022 yılında tamamlanmıştır.