Türk Masal Külliyatı (Türkiye Sahası)

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca 2019 yılından bu yana yürütülmekte olan Kurum içi Kapsamlı Türk Masal Külliyatı Projesi (Türkiye Sahası) öncelikle Türkiye’deki masalların derlendiği bir araştırma ve yayın projesidir. TÜMAK olarak kısaltıp “Anka Kuşu” ile simgelediğimiz proje kapsamında araştırmalar, tezler, derlemeler, ses bantları, arşivler, basılı yayınlar, hasılı konuyla ilgili bütün masal çalışmaları değerlendirilmektedir. 2019 yılından 2022 sonuna kadar 6 bini aşkın metin derlenmiş, 2500 masal denetimlerden geçmiş ve uygun görülen 1252 masal www.masal.gov.tr genel ağ adresinden genel okuyucu erişimine açılmıştır.

 

2023 yılında II. kısmını başlattığımız projede yine masal metinleri kişi, kurum veya kuruluşlarca masal.gov.tr genel ağ adresinden yüklenerek Kurumumuza gönderilmektedir. Sonrasında masalların Proje Editörler Kurulu Üyeleri eliyle ön incelemesi yapılmakta, masal özellikleri taşımayan metinler hemen elenmektedir. Masal özelliklerine gösteren metinlerin ise varsa eksikleri ve imla hataları giderilerek Proje Bilim Kurulu Üyelerinin değerlendirmesine sunulmaktadır. Proje Bilim Kurulu Üyeleri masal metinlerini inceledikten sonra mütemadiyen toplanıp tartışarak masalları kabul veya reddetmektedirler. Kabul edilen masal metinleri külliyata dahil edilmekte ve telifleri hesaplanarak hak sahiplerine ödenmektedir. Nihayet yayım hakkı alınan masallar masal.gov.tr genel ağ adresinden neşredilerek halkımızın erişimine açılmaktadır.

 

Türk Masal Külliyatı Projesi’nde 5 Yürütme Kurulu Üyesi, 9 Onur Kurulu Üyesi, 14 Proje Bilim Kurulu ve 14 Proje Editörler Kurulu Üyesi görev yapmaktadır.

 

TÜMAK-II önümüzdeki üç yıl boyunca devam edecektir.

 

 

Çağın gerektirdiği teknolojik imkânlarla Türk masallarını ebeveynlerin hizmetine sunduk. Kurumumuz bilişim uzmanlarınca geliştirilen Masal Masal Türkiye adını verdiğimiz mobil uygulama sayesinde Türk masallarını illerine ve türlerine göre kümeledik. Masal okumayı sevenler için masal metinlerini paylaştık. Masal dinlemeyi sevenler için her bir masalımızın seslendirilmesini sağladık. Sadece İstanbul Türkçesiyle değil, Türkiye’de ilk defa, ait olduğu yörenin ağzıyla da masallarımızın dinlenmesine imkân hazırladık. Bu sayede yerel renklerle masal anlatımına dikkat çekip geleneği yaşatmaya çalıştık. Bununla birlikte bazı masalların animasyonlarının da yapımına başlandı. İlk etapda 5 masalın çizgi filmi tamamlandı.

Gün geçtikçe gelişen yeni masallarla zenginleşip e-mağazalardan indirilebilen bu uygulama sayesinde  Türk çocukları artık kendi masallarını hem okuyup hem dinleyebilecek, dilerlerse  çizgi filmini seyredebilecekler.