BİLGİ ŞÖLENİ (SEMPOZYUM) DUYURUSU (13-15 Ekim 2016)

T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve  Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya‘da “Türk  İslam Dünyasında Seyyahlar ve Seyahatnameler Uluslararası Bilgi Şöleni” düzenlenecektir.

Ülkemizde daha önce Evliya Çelebi’nin doğumunun 400’üncü yılı münasebetiyle benzer konulu bir sempozyum düzenlenmiştir. Bu sebeple Düzenleme Kurulumuzca, gönderilecek bildirilerin dönemi “Başlangıcından 17. yüzyıla (Evliya Çelebi’ye) Kadar” şeklinde sınırlandırılmıştır.
Bilgi şölenine bildirileriyle katılacakların ulaşım, iaşe ve konaklama giderleri  Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.
Katılımcıların bildiri özetlerini 15 Haziran 2016 tarihine kadar posta veya e-posta yoluyla Başkanlığımıza göndermesi gerekmektedir. İlgilenen ve bildiri sunmak isteyenlere duyurulur..

Düzenleme Kurulu adına
Şaban ABAK
Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yrd.

Önemli tarihler:
15 Haziran 2016  : Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi
15 Temmuz 2016 : Kabul edilen bildiri özetlerinin duyurusu
30 Ağustos 2016  : Bildiri tam metinlerinin son gönderim tarihi

Adres:
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Ziyabey Cad. No: 19  06520 Balgat Çankaya ANKARA
İnternet adresi: www.akmb.gov.tr
E-posta: seyyahlarveseyahatnameler@gmail.com

Sekretarya:
Uzman  Ömer ÇAKIR
(0312) 284 34 23
Uzm. Yrd. Fatma KESER
Tel: (0312) 284 34 18 / 1346
Mobil Tel: 0505 571 54 79