DESTEK SİSTEMİ KULLANIMA AÇILDI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlıklarına, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan Kurumların amaç ve görevleri doğrultusunda gerçekleştirilecek Proje, Bilimsel Toplantı Düzenleme, Bilimsel Etkinliğe Katılım ve Kazı/Yüzey Araştırma Destek Talebi Başvuruları 04 Nisan 2016 tarihinden itibaren çevrim içi ortamlar aracılığıyla alınacaktır.

  1. Bilimsel Toplantı Düzenleme, Bilimsel Etkinliğe Katılım ve Kazı/Yüzey Araştırma Destek Başvuruları 04 Nisan 2016 tarihinden itibaren Destek Sistemi (destek.ayk.gov.tr) üzerinden alınacaktır.
  1. Bütçesi 50.000 (elli bin) TL’yi ve süresi 12 (on iki) ayı aşmayan proje destek başvuruları “Yeni Destek Önerisi” şeklinde Bilimsel Proje Sistemi (proje.ayk.gov.tr) aracılığıyla, yıl boyu alınacaktır.
  1. Bütçesi 50.000 (elli bin) TL’yi ve/veya süresi 12 (on iki) ayı aşan Kurum İçi ve Kurum Dışı Kapsamlı Projeler için başvurular Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 (iki) kez Bilimsel Proje Sistemi aracılığıyla alınacaktır.

İlgililere duyurulur.