2019 Yılı Lisansüstü Burs Sonuçları

Kurumumuz tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği gereğince sağlanmakta olan yüksek lisans ve doktora burslarına ilişkin değerlendirme süreci sona ermiş olup burs almaya hak kazananlar belirlenmiştir. Başvuru sahipleri burs sonuçlarını www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Sonuç Takip sistemleri üzerinden sorgulayabilirler.

Burs almaya hak kazananların en geç 11 Ocak 2019 tarihi 23.59’a kadar burs sonuç sisteminde yer alan Burs Sözleşmesini onaylamaları ve başvuru sırasında sisteme yükledikleri aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya onaylı suretlerini 11 Ocak 2019 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya posta ile Kurumumuza göndermeleri gerekmektedir.

  a) Adli Sicil Kaydı

  b) Yüksek Lisans için lisans, doktora için yüksek lisans Mezuniyet Belgesi

 c) Yüksek Lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans ortalamasını gösteren Not Döküm Çizelgesinin aslı veya onaylı örneği

  d) Öğrenci Belgesi

  e) ALES Sonuç Belgesi

  f) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi

  g) Araştırma Görevlisi ise bu göreve atandığını gösteren onaylı belge

NOT: E-Devlet, ÖSYM Sonuç Sistemi vb. sistemler üzerinden alınan kontrol edilebilir kod numarasına sahip belgelerin gönderilmesine gerek yoktur.

Burs adaylarının beyanları ile belgeleri Kurumumuz tarafından karşılaştırılacak ve yapılacak inceleme neticesinde yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresi içinde göndermeyenler bursiyer olma haklarını kaybedeceklerdir.

Kamuoyuna duyurulur.

ADRES:
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
Ziyabey Caddesi, 19 Kat:3  TR-06520 Çankaya, Ankara
e-posta: s.erdil@akmb.gov.tr   
Telefon No: +90 (312) 284 34 18/1330/1338
Elektronik Ağ: https://akmb.gov.tr