Gelenekten Geleceğe Türk Bilimi ve Düşüncesi Çalıştayı

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2018 yılı Aralık ayında Bilim Kurulunu oluşturmuş olup bu kurul içerisinden oluşturulan Bilim ve Uygulama Kollarınca bir dizi çalıştay yapılmasını planlamıştır. Başkanlığımızın 2019 yılı ve daha sonraki dönemlerde hayata geçireceği etkinliklerin fikri temellerinin atılacağı ilk çalıştay, Bilim ve Düşünce Bilim ve Uygulama Kolu tarafından “Gelenekten Geleceğe Türk Bilimi ve Düşüncesi Çalıştayı”  adıyla, 11 Ocak 2019 Cuma günü başarıyla tamamlanmıştır.

Çalıştay, Atatürk Kültür Merkezi Başkan V. Dr. Zeki Eraslan’ın ve Bilim ve Düşünce Uygulama Kol Başkanı Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan’ın açış konuşmalarıyla başlamıştır. Dr. Eraslan; “Türk kültürünü araştırmak, tanıtmak, geliştirmek için Başkanlığımız birçok önemli bilimsel faaliyette bulunmuştur. Bu çalıştay ile 2019 yılı ve sonraki dönemlerde tabi bulunduğumuz Kanunun ve mevzuatın belirttiği Kuruluş amacımız ve görevlerimiz doğrultusunda Türk düşüncesi ve bilimine katkı sunacak yeni etkinlik, proje ve yayınların kararlarının alınacağını umut ediyor, katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” sözleri ile açış konuşmalarını tamamladılar.

Çalıştay, “Klasik Osmanlı Dönemi Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ve “ Batılılaşma Dönemi Sorunlar ve Çözüm Önerileri”  başlıklarında iki oturum olarak 19 akademisyenin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Oturumlarda, Tarih boyunca türklerin medeniyet tasavvuru nedir? Osmanlılarda bilimsel düşüncenin metodolojisi, Türk İslam düşüncesinin bilim karşısındaki tutumu nedir? Türk düşüncesinin teorik yapısı ve eleştirisi gibi Türk düşünce hayatını şekillendiren önemli sorunlar tartışılmış ve bu sorunların çözümüne yönelik Başkanlığımızca gerçekleştirilebilecek bir dizi etkinlik, proje ve yayın kararları müzakere edilmiştir.

Çalıştay, Atatürk Kültür Merkezi Başkan Vekili Dr. Zeki Eraslan’ın kapanış konuşması ve davetlilere katılım belgelerini takdim etmesiyle sona ermiştir.