9. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ SONA ERDİ

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 21-23 Ekim 2021 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa şehrinde 9. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi’ni “Yurt Dışı Türk Kültür Varlıkları: Kıbrıs” temasıyla gerçekleştirdi.

Ülkemizden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden devlet erkânının katılımıyla Arabahmet Kültür Evi’nde 21 Ekim 2021 tarihinde başlayan kongre üç gün sürdü.

9. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi’nde Kıbrıs’ta bulunan maddi ve manevi Türk kültür varlıkları tüm yönleriyle ele alındı. Kongre kapsamında; Edebiyat, Halk Bilimi, Mimari, Musiki, Sanat Tarihi, Somut Olmayan Kültürel Miras, Tarih, Uluslararası İlişkiler ve Vakıflar başlıkları altında bildiriler sunuldu.

Halka açık olarak yapılan kongre, Kıbrıs üzerine yaptıkları çalışmalarla tanınan 50 bilim adamının katılımıyla 12 oturumda gerçekleştirilerek 23 Ekim 2021 Cumartesi günü yapılan değerlendirme toplantısı ile sona erdi.

Değerlendirme toplantısında sonuç bildirgesini Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki ERASLAN sundu.

“Kongremizde, 1571’deki fethinden bu yana Doğu Akdeniz’de beşiklik ettiği medeniyetlerin izlerini taşıyan Kıbrıs’ın kültürel zenginliği “sanat, edebiyat, mimari, musiki, vakıflar ve kültürel kimlik” gibi ana başlıklar altında ve 12 oturumda alanında uzman isimlerin katkılarıyla kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

Kongre süresince adanın dört bir yanını süsleyen camiler, medreseler, kütüphaneler, çarşılar, bedestenler ve geleneksel Türk evleri gibi somut kültür varlıklarından edebî eserler, masallar, ağızlar, ezgiler, sanatlar gibi soyut kültür varlıklarına çeşitli sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Farklı oturumlarda Kıbrıs’ta cami mimarisi, savunma yapıları, Osmanlı Dönemi hamamları ve kütüphaneleri, Lefkoşa Mevlevihanesi gibi konular ile birlikte Kıbrıs ve Türkiye’nin ortak ezgileri, Anadolu’nun Kıbrıs türkülerine yansıyan düğün gelenekleri, Kıbrıs masallarında gündelik hayattan izler, Kıbrıs ağızları ve Anadolu ağızlarıyla ilişkisi kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Kıbrıs’ta Türk dilinin 450 yıllık edebî birikimi ve çağdaş Kıbrıs Türk edebiyatı farklı yönleriyle değerlendirilmiş; Kıbrıs el sanatları, tezhipli el yazmaları ve Kıbrıs Türk-İslam eserleri, Kıbrıs Türk müziğinin irfani boyutu gibi konular etraflıca paylaşılmıştır.

Kuzey Kıbrıs’ın siyasal kültür mirası mevcut sorunlar ve olası çözüm yolları ile birlikte tartışılırken, vakıfların medeniyetin inşasında ifade ettiği anlam çeşitli yönleriyle ortaya konulmuştur.

Kongremizde, 1571’de fethedilmesinden bu yana Doğu Akdeniz’de beşiklik ettiği medeniyetlerin izlerini taşıyan Kuzey Kıbrıs’ın kültürel mirası mümkün olduğunca tüm yönleriyle incelenmiştir. Bu açıdan Kuzey Kıbrıs’ta yer alan kültür varlıklarımızın, dünya kültür mirasına sahip çıkma anlayışı içinde korunması ve gelecek nesillere aktarılması ve ileriki yıllarda yapılacak çalışmalara zemin oluşturması açısından büyük önem taşımaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın gönderdiği tebrik mesajında da yer aldığı üzere Osmanlı idaresinde geçirdiği 300 yıllık dilimde Kıbrıs; barışın, adaletin ve refahın hâkim olduğu müstesna bir dönem yaşamıştır.

Bu bağlamda,

     1. Bu kongrede dile getirilen somut ve soyut kültür mirasımızın en titiz şekilde ve aslına uygun olarak korunması yetkili ve sorumlu makamlar için elzemdir.

     2. Kuzey Kıbrıs’ın geleceğini inşa edecek nesillerin millî ve manevi değerlerin farkında olarak yetişmesi için bu kongrede olduğu gibi her türlü ilmî desteğin KKTC makamlarına sağlanması ve bu konuda farkındalık yaratılmasına Türkiye’deki kurum ve kuruluşlarca katkı sağlanması gerekmektedir.

Bu vesileyle kongremizi teşrif eden devlet adamları ve ilim insanları ile tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunarız.”