Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yedi Eserini Okurları İle Yeniden Buluşturdu

Türk Kültür ve Sanatında Hayat Ağacı

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’na 2019 Yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “kamu yayıncılığı” alanında ödül verilirken ilk baskısı yapılan Hayat Ağacı adlı eserin yazarı Müjgân Üçer’e de “Halk kültürü” dalında ödül verilmiştir. A. Süheyl Ünver Sanat Atölyesi sanatkarlarının yorumlarını ve diğer zengin görsel malzemeleri ile Hayat Ağacı İkinci baskısını yaptığımız bu ödüllü yayınımızda meyvesini vermiş bulunuyor. Dinî ve sivil mimarı eserlerin bezemelerinde çok sık kullanılan Hayat Ağacı motifi, ana teması değişmeden Anadolu Selçuklu Devleti’nde, Beylikler döneminde, Osmanlı dönemi eserlerinde de bezemelerde kullanılmış olup günümüze gelmiştir. Taş, mermer, ahşap üzerinde, madeni eşyalarda, hat sanatında, kitaplarda, ciltlerde, diğer ahşap ve maden işlerinde yer almış olan hayat ağacı motifi geçmişten günümüzde daha çok servi formunda, halk sanatlarına özgü bezeme unsuru olarak halı, seccade, kilim, kumaşlar, işleme ve baskılar, keçe ve örmeleri içine alan zengin bir tekstil alanında yaşamaktadır.

Esere Balgat adresindeki merkezimizden, Kızılay Kitap Satış Büromuzdan veya https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/detay/713/turk-kultur-ve-sanatinda-hayat-agaci-2022 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Türk Göçebelerinden Çoşlu Yörüklerinin Etnografyası Göçebeliğin Dünyası

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Araştırma İnceleme Dizisi kapsamında yer alan nitelikli eserlerine bir yenisini daha ekledi.

“Türk Göçebelerinden Çoşlu Yörüklerinin Etnografyası Göçebeliğin Dünyası” adlı eser, Prof. Dr. Masatake Matsubara tarafından Japonca yayımlanmış daha sonra Çince ve Moğolcaya çevrilmiş, Kiyotaka Sugihara tarafından Türkçeye kazandırılmıştır. Kurumumuz tarafından ilk baskısı ile 2012 yılında okurun beğenisine sunulan eser, ikinci baskısı ile raflardaki yerini almıştır. Sosyal Antropoloji alanında önemli bir boşluğu dolduran eser, göçebeliğin hayat tarzı ve tecrübesinden insanlığın faydalanması, bu alanda yapılacak yeni çalışmalar için yol gösterici bir kaynak niteliği taşımaktadır.

“Türk Göçebelerinden Çoşlu Yörüklerinin Etnografyası Göçebeliğin Dünyası” adlı eser Balgat adresindeki merkezimizde ve Kızılay Kitap Satış Büromuzda satışa sunuldu. Kurumumuz tarafından içeriğine yakışır özenli ve kaliteli bir baskıyla okurun beğenisine sunulan eseri https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/detay/708/gocebeligin-dunyasi-2022 adresindeki e-mağazamızdan da satın alabilirsiniz.

Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp

Ord. Prof. Dr. Aydın SAYILI’nın önceki baskıları 1966, 1982’de yapılan ve birinci baskısı kurumumuzca 1991’de basılan Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp adlı eseri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Eski Çağ üzerine verilen ders notlarının genişletilmesinden oluşmuştur. Özellikle ilmin menşei ve ilk oluşumları meselesine ve Yunan ilmi ile Mısır ve Mezopotamya ilimleri arasındaki münasebetlere ışık tutulmaya çalışılmıştır. Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda astronomi, tıp, cebir, geometri konuları ayrıntılı olarak ilk el kaynakların tercümelerine de yer verilerek ele alınmıştır. İkinci baskısı okuyucularına sunulur.

Esere Balgat adresindeki merkezimizden, Kızılay Kitap Satış Büromuzdan veya https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/detay/711/misirlilarda-ve-mezopotamyalilarda-matematik-astronomi-ve-tip-2022 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Şemseddin-i İtaki`nin Resimli Anatomi Kitabı

Prof. Dr. Esin KAHYA tarafından doktora tezi olarak hazırlanan çalışmanın ilk baskısı 1996 yılında Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca yayımlanmıştır. Eserin ikinci baskısı da Türkçe olarak kaleme alınmış olup, içinde Tanrı’ya Peygamber’e ve devrin padişah ve ileri gelenlerine yazılmış Farsça şiirler içermektedir. Bilindiği üzere Osmanlı İmparatorluğu’nda anatomi konusunda yazılmış, müstakil eserler sayıca çok azdır. Dolayısıyla, İtaki’nin Kitab-ı Teşrıh-i Ebdan‘ı Osmanlı İmparatorluğu’nda kaleme alınmış nadir resimli anatomi eserlerinden biridir. Tenkitli metin bugünkü Türkçe’ye çevrilmiş, ayrıntılı olarak incelenmiş, klasik devirde İslam dünyasında ve Avrupa’da Modern çağın başında yapılan anatomi çalışmalarıyla karşılaştırılmıştır. Yazar, eserde, anatomi terminolojisiyle katkıda bulunmuştur. Ayrıca, organlar, organların yapısı, ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Esere Balgat adresindeki merkezimizden, Kızılay Kitap Satış Büromuzdan veya https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/detay/709/semseddin-i-itakinin-resimli-anatomi-kitabi-2022 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Türk Kültüründe Ağaç Kültü

Ağaç kültünden hareketle eski Türk inanç sistemine ve Tanrı anlayışına ulaşmak hedeflenen Prof.Dr.Pervin ERGUN’a ait  bu eserin ilk baskısı 2004 yılında, ikinci baskısı 2012 yılında, üçüncü baskısı 2017 yılında yapılmıştır. Elinizdeki bu dördüncü baskıda daha öncekilerde olduğu gibi Türk mitolojisinin şifreleri betimsel analiz yöntemiyle ağaç kültü bağlamında çözülmeye çalışılmıştır. Ağaç, yaratılışın kaynağı ve yeraltından gökyüzüne Tanrı’nın olduğu mekana ulaşabilen dünyanın direği olarak algılanmıştır. Eski inancın hatırası olarak ağaç kültü bütün dünya kültürlerinde olduğu gibi bizim kültürümüzde de kültürel olgu olarak yaşamaya devam etmektedir. O, bir inanç değildir; ulvilik yönü olan  tanrısaldır, ona tapınılmaz ama  kutsaldır.

Esere Balgat adresindeki merkezimizden, Kızılay Kitap Satış Büromuzdan veya https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/detay/712/turk-kulturunde-agac-kultu-2022 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Takiyuddin’de Matematik ve Astronomi

Remzi DEMİR tarafından doktora tezi olarak hazırlanmış olan ve birinci baskısı 2000 yılında yapılan eserin ikinci baskısında, Takiyüddin’in günümüze intikal etmiş üç zicinden birisi olan Ceridetü’d- Dürer ve Haridetü’l-Fiker’in mevcut nüshaları mukayese ve mukabele edilerek özgün metin kurulmuş, Arapça’dan Türkçe’ye çevrilerek, Türk ve dünya bilim tarihindeki yeri ve önemi ortaya konmuştur. Kitapta, aritmetik, ondalık kesirler, rakamlar, işlemler, astronomi ve astroloji hakkında bilgiler verilmiştir. Bu incelemede Ceridetü’d-dürer ve Haridetü’l-Fiker’in tenkitli metni ile tercümesine ve ondalık kesirlerin kurumsallaştırılması, trigonometri ve astronomiye tatbik edilmesine ilişkin geniş bir araştırmaya yer verilmiştir. Ayrıca, Takiyüddin’in çalışmaları ile bu konunun ilk mükemmel açıklayıcısı olarak vasıflandırılan Simon Stevin’in çalışmaları karşılaştırılarak birbirlerine olan üstünlükleri gösterilmeye çalışılmıştır.

Esere Balgat adresindeki merkezimizden, Kızılay Kitap Satış Büromuzdan veya https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/detay/710/takiyuddinde-matematik-ve-astronomi-2022 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Müzik Kültürü

İlk basımı 2011’de yapılan ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca ikinci tekrar baskısı gerçekleştirilen eserimiz yeniden okuyucusuyla buluştu.

Türkiye müzik kültürünü tüm boyutlarıyla kucaklamak, bilimsel çalışmalar ışığında gereği gibi anlayıp değerlendirmek, ulusal ve uluslararası alanda tanıtabilmek amacıyla 75 yazar ve müzik insanının kaleme aldığı eser, 19 ana bölüm ve birbirinden zengin içerikli 71 alt başlıktan oluşmaktadır. Eserde, Türkiye’nin müzik kültürü tarihsel süreç perspektifinden ve müzikbilimcilerin yanı sıra arkeoloji, antropoloji, sosyoloji, psikoloji gibi birçok disiplinler arası ilişkiler kurularak geniş ölçekli ele alınmıştır. Bu yönüyle eser, kendine özgü kapsamı ve içeriğiyle alanında tek olma özelliği taşımaktadır.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından okura yeniden sunulan eser Balgat’taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor.

Kitapseverler, eseri https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/detay/715/turkiyede-muzik-kulturu-2022 adresindeki e-mağazamızdan da temin edebilirler.