Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından Dört Yeni Eser

Türk Halk Türküleri

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, musiki alanındaki eserlerine bir yenisini daha ekledi.

Boris Vsevolodoviç Miller tarafından 1903 yılında yayımlanan eser İgbal Abilov ve Elnur Ağayev’in Rusçadan Türkçeye çevirisi ile okurların beğenisine sunulmuştur. Türk halk türkülerinin müzikal notalarını içeren ilk çalışmalardan olduğu bilinen eser müzikal anlamdaki değerinin yanı sıra Türkoloji alanında yeni çalışmalara kaynak oluşturması bakımında önem taşımaktadır.

“Türk Halk Türküleri” adlı eser Balgat adresindeki Merkezimizde ve Kızılay Kitap Satış Büromuzda satışa sunuldu. Eseri https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/detay/714/turk-halk-turkuleri-1903-2022 adresindeki e-mağazamızdan da satın alabilirsiniz.

Kapadokya’da Osmanlı Duvar Resimleri

Prof. Dr. Yıldıray ÖZBEK tarafından hazırlanan Kapadokya’da Osmanlı Duvar Resimleri ve Doç. Dr. Mustafa Gürbüz BEYDİZ tarafından hazırlanan Osmanlı Gemilerindeki Ağaç Süslemeleri adlı eserler, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasındaki yerini aldı.

Kapadokya’da Osmanlı Duvar Resimleri eserinde, antik çağdan beri Kapadokya bölgesi olarak bilinen bölgede 22’si Nevşehir’de, 7’si Kayseri’de olmak üzere toplam 29 evde bulunan duvar resmi örnekleri tanıtılmıştır. Kitapta yer alan örneklerin çoğunluğu Ürgüp ve Mustafapaşa (Sinasos)da bulunmaktadır. Tespit edilen resimler, bir yandan İstanbul’la ilişkileri gösterirken diğer yandan bölgede sayıları artan ve İstanbul’daki hemşerilerce finanse edilen okullara gelen kitap, dergi, gazete sayesinde zenginleşen kültürel atmosfere de işaret eder. 1873’de yapılmış bir tablonun 1880’li yıllarda bu küçük kasabadaki bir konak duvarına taşınması, 1891’de gerçekleşmiş bir suikast girişimini resmin yayınlandığı dergiden iki yıl sonra kasabadaki bir armatörün konağının duvarında görülmesi başka nasıl izah edilebilir?

Yayınlarımızı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının kitap satış bürolarından ve sanal mağaza adresinden https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/detay/717/kapadokyada-osmanli-duvar-resimleri-2022 temin edebilirsiniz.

Osmanlı Gemilerindeki Ahşap Süslemeler

Osmanlı Gemilerindeki Ağaç Süslemeleri eserinde yazar Mustafa Gürbüz BEYDİZ, ahşabın süslenme serüvenini denizlerde aramıştır. Özellikle İstanbul Deniz Müzesi’nde sergilenen saltanat kayıkları Osmanlı’dan günümüze ulaşmış somut örnekler olmaları nedeniyle araştırmanın ana konusunu oluşturmuştur. Çeşitli ülkelerde kullanılmış kraliyet kayıkları ve gemilere ait diğer ahşap süs elemanları sanat odaklı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca Türk sanatının farklı alanlarında işlenen çeşitli süslemelerle kıyaslamalar yapılmış ve bazı gemilerin de birer sanat eseri olduğu gerçeği vurgulanmaya çalışılmıştır.

Yayınlarımızı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının kitap satış bürolarından ve sanal mağaza adresinden https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/detay/716/osmanli-gemilerindeki-ahsap-suslemeler-2022 temin edebilirsiniz.

     

Nuhbetü’l Emsal (Seçme Atasözleri)

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayım haznesine değerli yeni bir eser daha eklemiş ve Nuhbetü’l Emsal (Seçme Atasözleri) adlı kitabımız raflardaki yerini almıştır.

Salâhaddin Yiğitoğlu 1937 tarihinde tamamladığı Nuhbetü’l-Emsâl isimli eserinde, Arap mesellerinin/atasözü ve deyimlerinin ortaya çıkış ve kullanışına dair yazılmış en kapsamlı eseri olan Mecmau’l-Emsâl’den seçtiği 830 civarındaki sözü ve açıklamasını muhtasar bir şekilde Türkçeye tercüme etmiştir. Ardından her birini konunun muhtevasına uygun bir şiirle karşılayarak özgün bir eser ortaya koymuştur. Seçilen mesellerin önemli bir kısmı Türkçedeki atasözleriyle benzerlik gösteren ve Türk-İslam kültür ve anlayışını yansıtan örneklerdir.

Nuhbetü’l-Emsâl, çağlar boyunca Türk kültür coğrafyasında kaleme alınmış manzum-mensur yüzlerce eserde karşımıza çıkması muhtemel Arap ibare ve mesellerin anlaşılmasında önemli bir boşluğu dolduracak, aynı zamanda her iki milletin kültürel belleğini şekillendiren ve onları ortak noktada buluşturan düşünce yapısını görmemizi sağlayacak olan eser Dr. Öğr. Üyesi Muhammet İNCE tarafından hazırlanmış ve Balgat adresindeki Merkezimiz ile Kızılay Kitap Satış Büromuzda satışa sunulmuştur.

Eser ayrıca https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/detay/707/nuhbetul-emsal-mecmaul-emsal-tercumesi-2022 adresindeki e-mağazamızdan da satın alınabilmektedir.