Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından Yeni Bir Eser Daha “Rodos Adası’nda Osmanlı Mirası’’

“Rodos Adası’nda Osmanlı Mirası (Mimari Eserler-Kitabeler-Mezar Taşları)’’adlı kitap uzmanlık alanı sanat tarihi  olan akademisyenler  Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil ve Dr. Ammar İbrahimgil tarafından hazırlanmıştır. Güncel bilgi, fotoğraf, şekil, plan, resim, tablo ve grafiklerle desteklenmiş olan çalışmada kimi eserlerin orijinal hali ve günümüzdeki durumlarını sergileyen eski ve yeni görseller karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  
Kapsamı geniş olan çalışmanın literatürdeki diğer yayınlardan bir farkı da adadaki Türk varlığının önemli bir göstergesi olan ve sanat tarihi açısından hayli kıymetli 300’e yakın mezar taşının detaylı bir incelemeye tabi tutularak verilmesidir. Rodos Adası’nın coğrafi özellikleri, tarihî gelişimi, 400 yıllık Osmanlı idaresi, İtalyan işgali ve Yunanistan’a ilhakıyla ilgili bilgiler ise eseri tamamlayıcı mahiyettedir. Titizlikle hazırlanıp kitabın sonuna eklenen eserler listesi ise envanterin kayıt altına alınması, tarihe not düşülmesi ve araştırmacılara yol göstermesi bakımından dikkate değerdir. Diğer taraftan, yakın zamanda yapılan saha araştırmaları ile çoğu Türkçe ve Yunanca 130 kaynaktan yararlanılarak özenle hazırlanan eser güncel bilgileri ve literatüre hâkimiyeti göstermesi açısından da önemlidir.        
Görevlerinden biri de “Yurt dışındaki kültür varlığımızın araştırılmasını ve korunmasını desteklemek” olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, yayımladığı bu ve buna benzer eserleriyle yurt dışındaki kültür varlıklarımıza dikkat çekerek literatüre katkı sağlamaya devam edecektir.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından son derece özenli ve kaliteli bir baskıyla okura sunulan 593 sayfalık bu eser, Ankara-Balgat’taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Ankara-Kızılay Kitap Satış Bürosu’nda satışa sunuluyor.
Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabilirler.