Başkanlığımız, Yedi Bilge Yedi Bölge Etkinlik Serisini “Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Bilim ve Düşünce” Başlıklı Panel ile Tamamladı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,  Cumhuriyetin 100. Yılında, 2022 yılında başlatılan  “Türklerde Bilim ve Düşünce/ 7 Bilge 7 Bölge” Etkinlik Serisinin yedinci ve sonuncusunu 9 Kasım 2023 tarihinde ATAM’ın 10. Uluslararası Atatürk Kongresi kapsamında gerçekleştirdi.

Başkanlığımız, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Anadolu’nun merkezi ve Cumhuriyetimizin başkenti olan Ankara’da yedinci ve son bilge olarak Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıldığı “Cumhuriyet Döneminde Bilim ve Düşünce” başlıklı oturum ile bu seriyi tamamladı.

“Türklerde Bilim ve Düşünce/ 7 Bilge 7 Bölge”, “Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Bilim ve Düşünce” konulu panel 9 KASIM 2023 JW Marriott Ankara PRUSA salonunda (3. Salon) 15.30’da Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN’ın oturum başkanlığında başladı. “Türklerde Bilim ve Düşünce/ 7 Bilge 7 Bölge” Etkinlik Serisi kapsamında daha önce yapılan etkinliklerden söz edildikten sonra oturumlara geçildi. Bilim insanları Dr. Ali GÜLER “Atatürk’ün Bilgi ve Bilim Düşüncesi (Türk Tarih Felsefesi Işığında)”, Prof. Dr. Ergün TÜRKCAN “Atatürk Zamanında Bilim ve Teknoloji Politikaları”, Prof. Dr. Şafak URAL “Kültür, Cumhuriyet ve Pozitivizm”,  Prof. Dr. Kenan GÜRSOY “Bir Kültür ve Kültür Bilimleri Düşünürü Olarak Atatürk” başlıklı bildirilerini sundular.

 Dr. Zeki ERASLAN (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı), Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN (AKMB Bilim ve Düşünce Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı), Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN (AKMB Bilim ve Düşünce Bilim ve Uygulama Kolu Üyesi), Prof. Dr. Yavuz UNAT(AKMB Bilim ve Düşünce Bilim ve Uygulama Kolu Üyesi), Doç. Dr. Ufuk BİRCAN(AKMB Bilim ve Düşünce Bilim ve Uygulama Kolu Üyesi), Dr. Dursun AYAN(AKMB Bilim ve Düşünce Bilim ve Uygulama Kolu Üyesi)’ne ve konuşmacılara katılım ve teşekkür belgelerinin takdimi ile oturum son buldu.