Bilim Tarihi Yazıcılığını İlk Başlatan Kişi Salih Zeki  Bey Ölümünün 100.Yılında Bir Panel İle Anıldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile 5 Haziran 2021 Cumartesi günü “Ölümünün 100.Yılında Bilim Tarihçisi Salih Zeki’yi Anmak ve Anlamak” temalı panel çevrimiçi olarak yapıldı.

Panel Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki ERASLAN’ın açış konuşması ile başladı. Dr. Eraslan 2021 yılının önemli yüzüncü yılları kapsadığını ifade ederek başladığı konuşmasında ‘‘Bu tarihi yıllar 1921 anayasasının yüzüncü yıldönümü gibi, benim de bir bildiri ile iştirak ettiğim, önemli dönüm yıldönümlerini kapsamaktadır. Kurumlarımızın görev alanlarında bu önemli yıldönümlerini çeşitli etkinlikler vasıtasıyla anmak çok önemlidir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen ciddi teşebbüslere iştirak etmek bizim için sevindiricidir. Bu bağlamda Ankara Üniversitesi işbirliği ile çok değerli bilim tarihçimiz, bilim felsefecimizi ölümünün 100. yıldönümünde anmak ve anlamak toplantısı çok önemlidir.’’ dedi.

Dr. Zeki ERASLAN konuşmasına Salih Zeki Bey’in günümüz gençliğinin tanıması gereken nadide bir bilim insanı olduğunu belirterek devam etti ve günümüz bilim tarihine katkılarıyla Salih Zeki Bey’in, yakın dönem Türkiye tarihine damgasını vurmuş önemli bir şahsiyet olduğunu dile getirdi. Dr. Eraslan ayrıca Salih Zeki Bey’in gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetler ile kendisi cumhuriyeti göremese de, cumhuriyet gençliğinin yetişmesinde çok katkıları olduğunu söyledi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki ERASLAN Aydın Sayılı’nın kurucu başkanlığını yaptığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı olarak bilim tarihine çok önem verdiklerini dile getirdiği konuşmasını ‘‘bu çerçevede Bilim ve Uygulama Kolumuz ile bu ve benzeri bilim tarihi çalışmalarını desteklemekteyiz. Bu faaliyetlerde yer almaktan büyük bir şevk ve iştiyak duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu programa emeği geçen bütün değerli bilim insanlarımıza teşekkür ediyor ve programın Salih Zeki’yi anmadan daha çok anlamaya vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli katılımcılarımızı kutlar ve programda bizlere de yer verdiğiniz için teşekkür ederim.’’ sözleriyle  tamamladı.

Toplantı Ankara Üniversitesi Bilim ve Toplum Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan’ın konuşması ile devam etti. Salih Zeki Bey’in  Osmanlının son döneminde yetişmiş bilim tarihinde mümtaz bir yeri olduğunu belirttiği konuşmasında Prof. Dr. Gökdoğan  ‘‘Onun için, deha mertebesinde bir matematik kabiliyeti olduğu pek çok kaynakta söylenmiştir. İlmi biçimde bilim tarihi yazıcılığını ilk başlatan kişidir. Bugün onu eserleri ile anacağız. Bilim ve toplum çalışmaları ana bilim dalı olarak, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ile işbirliği halinde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Etkinliği destekleyen Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’na, fakültemize ve çalışmaları ile katkıda bulunan bütün genç bilim tarihi araştırmacı arkadaşlarıma ve Prof. Dr. Remzi Demir’e çok teşekkür ediyorum. Bugün Salih Zeki Bey’in ruhunu şenlendirmeyi umuyorum.’’ dedi.

4 oturumda gerçekleşen panel Prof. Dr. Remzi Demir’in Salih Zeki’nin bilim tarihindeki yerinin önemini vurguladığı  konuşması ile devam etti.

12 bilim insanının katılımı ile bilim tarihçisi Salih Zeki Bey bütün yönleriyle alanın uzmanı bilim insanları tarafından incelendi ve ölümünün 100. Yılında saygıyla anıldı.