Felsefe-Edebiyat Sempozyumu Yapıldı

29-30 Nisan 2015 tarihlerinde YYÜ Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde yapılan sempozyuma Türkiye genelinde birçok üniversiteden felsefe ve edebiyat alanlarından 35’e yakın akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşma yapan Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Turan Karataş edebiyat ve felsefenin çoğu yerde birlikte anıldığını; sanat, bilim ve felsefenin iç içe olduğunu; edebiyatın da sanatın bir kolu olduğunu belirtti.

Edebiyatın güzellik ve haz estetiğinin peşinde olduğuna ama felsefenin mutlak hakikati aramaya çalıştığına dikkati çekti. Felsefede dil sadece bir araç olmasına rağmen edebiyatta biçim ve öz dengesinin önem arz ettiğine vurgu yaptı. İyi bir edebiyat eserinin arka planında iyi bir felsefi düşünüş olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Peyami Battal ise felsefe ile edebiyattan birinin ruhu diğerinin de aklı simgelediğini, tarih boyunca birbiriyle ilişki içerisinde olduğunu ve birbirlerini zaman zaman besleyerek büyüdüklerini söyledi. Van Valisi İbrahim Taşyapan da insanın meçhul değil ama gizemli bir varlık olduğunu belirterek edebiyat eserlerinin hangi zaman ve mekânda olursa olsun insan yaşamına birtakım göndermeler yapmasına ve felsefenin de hayatın anlamlandırılmasındaki katkısına dikkati çekti.  Konuşmaların ardından üniversitede yürütülen ebru kursuna katılan kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı “Ebruli Kadınlarla Ebru Sergisi” gezildi.

 İki gün süren sempozyumda 10 oturum halinde bildirilerin sunulmasının ardından kapanış ve değerlendirme oturumu yapıldı. AKM Başkanı Prof. Dr. Turan Karataş kapanış oturumunda bu tür faaliyetlerin Anadolu şehirlerinde düzenlenmesinin daha yararlı olduğu kanısını dile getirerek: “Katılım, coşku ve üniversitenin faaliyete sahip çıkması bakımından güzel bir sempozyum oldu” dedi. Gençlerin kafalarında birer soruyla buradan ayrılmasının bile bir kazanım olduğuna değinen Karataş felsefe-edebiyat ilişkisine değinirken kendi eserlerimizi daha fazla ön plana çıkarmamızın gerekliliğine vurgu yaptı. Van şehrinin tarihi ve kültürel alanlarının görülmesinin ardından program sona erdi.