I. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu

Atatürk Kültür Merkezinin desteklediği “1. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu”  Giresun Üniversitesi, Giresun Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin iş birliği ile  11-12 Mayıs 2017  tarihlerinde  Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Açılış Konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun, konuşmasına, dilin toplumların evrimleşmesindeki yerine değinerek başladı. Dil ve sanat kavramlarına tek bir pencereden bakmanın yanlış olduğuna dikkat çeken Rektör Coşkun şunları söyledi; “Dil dediğimizde sadece konuştuğumuz lisan aklımıza geliyor. Dili sadece bununla tanımlamak, sınırlamak yanlış olur. Farklı alanlardaki anlaşma metotları da o alanların dilini oluşturur. Mesela içerisine dâhil olduğum fen bilimciler dil olarak matematiği kullanır. Öyle anlaşırız ve kendimizi öyle ifade ederiz. Şunu iyi bilmek gerekir. Dil ve sanat da duygu ve düşünceleri ifade etme aracıdır. Bu iki araç, geçmişten günümüze siyasetin vazgeçilmez parçası olmuştur. İktidarlar tarafından her zaman, bilimsel bir incelikle kullanılan bu kavramlar, kitleleri etkilemenin en önemli araçlarıdır.”

Programın devamında Başbakanlık Atatürk kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkan Vekili Zeki Eraslan kürsüye çıkarak konuşmasına “Dil ve sanat kültürün temel unsurlarındandır. Ulusal kimliğin inşasında nasıl bir önem taşıdığı herkesin malûmudur. Biz kültür bakımından oldukça zengin bir coğrafyada yaşıyoruz” diye başlayan Eraslan sözlerine şu şekilde devam etti: “Yaşadığımız coğrafya kültürel açıdan dünyanın en zengin bölgelerinden biridir. Coğrafyamız şair ve sanatkâr sultanların sayıca oldukça fazla olduğu bir yerdir. Siyasal iktidar sahipleri dil ve sanat ile her zaman yakın temas içerisinde olmuştur. Bunun müspet ve menfi sonuçları olabilmektedir.  Siyasal iktidarın sanata olumlu bir katkısına bir yüzyıl öncesinden bir de günümüzden örnek vermek istiyorum. 23-24 Mart 2017 tarihinde Dârü’l-Elhânın kuruluşunun 100. Yıl kutlamasını Gazi Üniversitesi iş birliği ile oldukça geniş bir katılımla ve verimli bir şekilde yaptık. Osmanlı Devleti’nin ilk resmi müzik okulu olarak İstanbul’da faaliyet gösteren bir bilim, kültür, sanat ve eğitim kurumu olan Dârü’l-Elhân 1917 yılında yıkılmakla yüz yüze olan devlet tarafından açılmıştı. Bu durum en zor şartlarda bile devletin sanatla irtibatını koparmama mücadelesiydi. Bugünden bakıldığında iftihar vesilesidir. Cumhuriyetimizin bânîsi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de sanata ve dile verdiği önem bilinmektedir. Türk Dil Kurultaylarını sağlığında büyük bir ilgiyle takip etmiştir. Siyasal iktidarın dil ve sanatı desteklemesine güzel örnekler günümüzde de devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN 2017 yılını “ Dilimiz kimliğimizdir” başlığı ile “Türk Dili Yılı” olarak yüksek himayelerine almıştır. Diğer taraftan 23 Mayıs 2017 yılında 8. Türk Dil Kurultayının açılışı külliyede yapılacak olup kendileri de programı teşrif edeceklerdir.

Giresun Valisi Hasan Karahan ise yaptığı Açılış Konuşmasında: “ Tüm katılımcılara iki günlük sempozyum süresince başarılar dilediğini, böylesine önemli bir konuda katılımcıların işin içinden nasıl çıkacağını merak ettiğini” mizâhi bir dille ifade ederek konuşmasını tamamladı.
 
Sayın Eraslan açılış konuşmalarının sonunda; sanat tarihi fotoğrafçısı 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz’ın çektiği fotoğraflardan oluşan, “Türkiye Ulu Camiler” adlı albümü, Giresun Valisi Hasan Karahan ve Rektörümüz Prof. Dr. Cevdet Coşkun’a hediye etti.