I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Sempozyumu

“I.ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTLERİ BİLGİ ŞÖLENİ” DÜZENLENECEKTİR

     (5-7 KASIM 2015)

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenecek “1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni” başlıklı bilimsel toplantı, 5-7 Kasım 2015 tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleştirilecektir.

Üç gün sürecek olan toplantıda, Türk kültür tarihinde çok önemli yerleri olan kültür başkentleri ile bu kültür merkezlerinde yetişen, eser veren şahsiyetlerin eserleriyle birlikte tanıtılması, Türk dünyasındaki kültür başkentlerinin karşılaştırılması, Türk kültür başkentleri ile ilgili yapılan araştırmaların ortaya konulması hedeflenmektedir.

Konuya ilgi duyan araştırmacı ve akademisyenlerin bildiri özetlerini göndermeleri için son tarih 15 Eylül 2015’tir. Sempozyumla ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://tdkb.nevsehir.edu.tr/tr

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.