İbn-İ Sinâ’ya Saygı Paneli Süleymaniye Rabi Medresesi’nde Gerçekleştirildi

El-Kânûn Fi’t-Tıbb’ın yazılışının 1000. yılında tam metin hâlinde günümüz Türkçesiyle bilim dünyasına takdîmi vesilesiyle Merkezimiz tarafından düzenlenen panele Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Turan KARATAŞ ve Prof. Dr. Uğur DERMAN gibi önemli isimler katıldı.

Tıp tarihi alanında çalışmaları olan, İbn-i Sinâ’ya,  eserlerine ilgi gösteren bilim insanları ve öğrencilerin yoğun bir ilgi gösterdiği panel Prof. Dr. Derya Örs’ün açış konuşmasıyla başladı.

Prof. Dr. Derya Örs konuşmasında; Türk dili, bilim dili olmaz, bu dilden bir şey olmaz diyen bir takım çevrelere Türkçe ile de bu tür bilimlerin yapılabileceğini, Türkçenin ifade imkânı ve kabiliyetlerinin olduğunu göstermek açısından da bu çalışmanın oldukça önemli olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında, kadim medeniyetimizin ortak bir medeniyet olduğunu, bu kadim medeniyetin Arapça, Farsça ve Türkçesi birbirine rakip ya da düşman değildir, diyen Derya Örs,  bugünkü birtakım milliyetçi bakışlarla bu Arapça bu Farsça bu Osmanlıca yazılmıştır gibi gereksiz ayrımlara hiç ihtiyaç duyulmamalıdır, diyerek konuşmasına son verdi.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS’ün ardından açış konuşmasını yapmak üzere söz alan Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Turan Karataş, İbn-i Sinâ ve eseri hakkında şunları söyledi:

“El Kânûn Fi’t-Tıbb, ilk defa günümüz Türkçesine tam metin olarak çevriliyor. Beş kitaptan daha önce üç kitabı yayımlanmıştı, geçtiğimiz hafta 3. kitabı, 2 cilt halinde yayımladık. Prof. Dr. Esin Kâhya, bir yıl içinde kalan son kitabın çevirisini de tamamlayacak. Yazılışından 100 yıl sonra Latince ve Avrupa dillerine çevrilen bu anıt eser, maalesef Türkiye’de yararlanabileceğimiz bir dille kitap haline getirilememişti. Bu tıp kitabı, pek çok araştırmacı ve akademisyene bir başvuru kitabı olacak. Kitapta pratik reçeteler, hastalıkların teşhisi ve bugün çok yaygın olarak kabul gören şifalı bitkilerin nasıl kullanılacağı, ayrıntılarıyla yazılmış.”

Açış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Hayrani Altıntaş’ın oturum başkanlığını yaptığı panele geçildi.  Prof. Dr. Esin Kâhya, Doç. Dr. Ahmet Acıduman ve Doç. Dr. Hasan Basri Çakmak gibi alanın önemli isimleri, İbn-i Sinâ’nın hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdi. İbn-i Sinâ’nın hayata bakışı, kâinatı ve insanı anlama çabası; tıp, astronomi, matematik, fizik, kimya, felsefe gibi çok çeşitli ilim dallarında yaptığı önemli çalışmalar sonucunda edindiği bilgi birikimi ile bilim dünyasına yaptığı katkılar anlatıldı.

El-Kânûn Fi’t-Tıbb adlı eserin günümüz Türkçesine çevrilmesi için 1982 yılından beri uğraş veren Prof. Dr. Esin Kâhya, eserin içeriğinden ve çeviri sürecinden bahsetti. Esin Kâhya’ın günümüze değin pek çok dile çevrilen, defalarca tam metin ve muhtasar olarak basımı yapılan bu eserin günümüz Türkçesine kazandırılmasının önemi üzerinde durduğu konuşmasının ardından program son buldu. Panel sonunda katılımcılara Merkezimizin hediyesi olarak El-Kânûn Fi’t-Tıbb seti dağıtıldı.