KURUMUMUZ ASBÜ İŞBİRLİĞİYLE, 26-27 ŞUBAT 2024 TARİHLERİNDE “ULUSLARARASI İMRUU’L-KAYS SEMPOZYUMU” DÜZENLİYOR.

Ankara Valiliği ve Türkiye Yazarlar Birliği’nin katkılarıyla “Uluslararası İmruu’l-Kays Sempozyumu” Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve ASBÜ işbirliğinde, 26-27 Şubat 2024 tarihlerinde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecektir.
Arap edebiyatı ve İslâmî ilimlerde bahsi çok geçen bir şahsiyet olarak İmruu’l-Kays’ın, kısa bir süreliğine de olsa Ankara’da bulunması ve burada vefat etmesi Ankara için olduğu kadar Türkiye-Arap dünyası arasındaki ilişkiler için de önem arz etmektedir. Ancak bunun yaygın bir şekilde bilinmemesi veya sadece çok dar bir çevrenin bundan haberdar olması sözkonusu önemi gölgelemektedir.
İmruu’l-Kays sempozyumu, kitap sayfaları arasında saklı kalmış olan bu gerçeklerin gün yüzüne çıkmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  Gerek Türkiye’de gerekse Arap dünyasında bu konunun ilmi toplantılarda yeterli derecede işlenmemiş olması, bizim için başka bir motivasyon sebebidir.