MASAL ANLATICILIĞI ÇALIŞTAYI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2019 yılından beri yürütülmekte olan Türk Masal Külliyatı-I Projesi (TÜMAK-I) kapsamında 15 Aralık 2021 tarihinde Masal Anlatıcılığı Çalıştayı düzenleyecektir. Çalıştay, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Korgeneral Suat İlhan Konferans Salonu’nda yapılacaktır.

Ülkemizdeki masal anlatıcılığının son yıllarda ithal masallardan beslenmesi sebebiyle genç kuşaklarımız Türk masallarına yabancılaşır hâle gelmiştir. Çalıştay, bu alandaki yozlaşma sorununu ortaya koymak ve bunlara çözüm yolları aramak amacıyla planlanmıştır. Çalıştayda ayrıca, Türk masallarını anlatanlar ile dinleyenler arasındaki kültürel iletişim yolunun geçmişte olduğu gibi açılmasını sağlamak ve masal anlatıcılığı kavramını özünden beslenir hâle getirebilmek amaçlanmaktadır. 
Masal Anlatıcılığı Çalıştayı, alanın uzmanları tarafından üç oturumda gerçekleştirilecektir.