MASAL ANLATICILIĞI ÇALIŞTAYI’NDAN MASAL AKADEMİSİNE

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 15 Aralık 2021 tarihinde Suat İlhan Konferans Salonu’nda “Masal Anlatıcılığı Çalıştayı gerçekleştirdi.
Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki ERASLAN açılış konuşmasında, masal çalışmalarına 2018 yılında başlandığını ve “Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler Projesi” kapsamında, 2020 yılında TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı anısına binlerce öğrenciye beş kitaplık setin ücretsiz dağıtıldığını belirtti. Dr. ERASLAN, “Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler Projesi”nin 2. bölümünün de 10 masal kitabından oluştuğunu ve kitapların yayımlandığının müjdesini verdi.

Dr. ERASLAN ayrıca, “Masallar kaleme alınırken çocuklara kazandırılacak değer ve yetkinliklere çok önem verildi. Kültür emperyalizminin masallar üzerinden hayli yayıldığını düşünüyorum. Masalına sahip çıkan milletler kültürel varlıklarına da sahip çıkarlar kanaatindeyim. Diğer taraftan ‘Türk Masal Külliyatı-I Projesi (Türkiye Sahası)’ 2019 yılından bu yana sürdürülmektedir. Bilişim uzmanlarımızın tasarladığı sistem sayesinde masal adına ne kadar kayıt varsa hepsi veri tabanında toplanmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada 5.500 masalımız var. Bunlardan 1.500’ü denetimlerden geçerek külliyata dâhil edilmiş durumdadır. 2022 yılında projemizi tamamlamak ve halka açmak niyetindeyiz. Masallarımızı yöresel şiveleri ile seslendirerek medya aracılığı ile yaymayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Dr. ERASLAN konuşmasının sonunda, katılımcılara teşekkür etti ve “Masal Anlatıcılığı Çalıştayı”nın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU konuşmasında, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının ‘’Masal Anlatıcılığı Çalıştayı’nı’’ düzenlemesinin kültürel aktarım açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak TRT Çocuk Kanal Koordinatörü’nün de bu çalıştayda yer almasının çok anlamlı olduğunu kaydetti. 

Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU, “Masal kahramanlarından objeler yaratılması ve bunların millî ve yerli objelere dönüştürülmesi gerekiyor. Bu anlamda TRT’ye çok büyük işler düşüyor. Fikirlerin işe, işlerin kullanıma dönüştürülmesi çok önemli. Başlamak kadar bir işi sürdürmek de çok önemlidir. Çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.
Üç oturumda gerçekleşen “Masal Anlatıcılığı Çalıştayı”nda alanın uzmanları tarafından 12 tebliğ sunuldu. 
Ülkemizdeki masal anlatıcılığının son yıllarda ithal masallardan beslenmesi sebebiyle genç kuşaklarımız Türk masallarına yabancılaşır hâle gelmiştir. Çalıştay, bu alandaki yozlaşma sorununu ortaya koymak ve bunlara çözüm yolları aramak amacıyla planlanmıştır. Çalıştayda ayrıca, Türk masallarını anlatanlar ile dinleyenler arasındaki kültürel iletişim yolunun geçmişte olduğu gibi açılmasını sağlamak ve masal anlatıcılığı kavramını özünden beslenir hâle getirebilmek amaçlanmıştır. Alanın uzmanlarınca masal anlatıcılığı bütün yönleri ile değerlendirilmiştir.
“Billur Köşk” başlığını taşıyan I. Oturum’da, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora DURMUŞOĞLU, Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN, Doç. Dr. Mustafa GÜLTEKİN ile masal anlatıcısı Berfin Sıla KEPEZ ve hikâye anlatıcısı Seher KANDER BİLGİ konuşmacı olarak yer aldı ve değerli sunumları ile alana katkı sağladı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki ERASLAN I. Oturum sonunda bilgiyi üretmek kadar ilgilisine ulaştırmanın da önemli olduğunu ve “Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler Projesi” kapsamında hazırlanan 15 masal kitabının her türlü kullanım hakkını TRT’ye vermekten onur duyacaklarını aktardı. 

“Kaf Dağının Ardındakiler” başlıklı II. Oturum’da Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR, Nurdan ÖZGÜR (pedagog, dramaturg), M. Ümit GÖRGÜLÜ (masal terapisti/meddah), Yaşar KOCA (masal yazarı) sunumlarını yaptı.

“Az Gittik Uz Gittik” başlığını taşıyan III. Oturum’da ise Doç. Dr. Gönül REYHANOĞLU, Mehmet Tahir İKİLER (tiyatro sanatçısı, eğitmen), Dr. Öğr. Üyesi Rasim AŞIN, Dr. Öğr. Üyesi Emine ÇAKIR halk bilimi alanına katkı sundu.

Çalıştayın oturum başkanlıklarını; Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN, Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL ve Mehmet Tahir İKİLER yaptı.

“Masal Anlatıcılığı Çalıştayı”nda, masalın kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarımı hususunda ne kadar önemli bir rolü olduğu vurgulanarak, bir masal akademisi oluşturulmasının gerekliliği hususunda Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının öncülük edebileceği noktasında fikir birliği sağlandı. Çalıştay, katılım belgelerinin takdimi ile sona erdi.