“Osmanlı Sarayında At” Okuyucuyla Buluştu

Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine DİNGEÇ tarafından hazırlanan Osmanlı Sarayında At isimli eser, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasındaki yerini aldı.

Osmanlı sarayında atın vazgeçilmezliği üzerine hazırlanan çalışma, Osmanlı Devleti’nde saray ve onunla bütünleşmiş görünen at üzerine ayrıntılı bir araştırmaya dayanmaktadır. Görsel malzemeyle zenginleştirilen eserde, Osmanlı sarayında at ile ilgili bütün bilinmeyenlerin cevabı detaylı bir şekilde okuyucuya sunulmuş, atın saraydaki konumu bütün yönleriyle ortaya konulmuştur.

Eserde Osmanlı sarayında at, “Sarayın At Teşkilatı, Saray Atları ve Sarayda At Kültürü, Değişim Döneminde Saray ve At” bölümleriyle okuyucuya sunulmuştur.

Yayınımızı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının kitap satış bürolarından ve sanal mağaza adresinden (https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/) temin edebilirsiniz.