Romanya ve Türkiye Kültürel İlişkilerinde Yeni Perspektifler Çalıştayı / New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania & Turkey

Romanya ve Türkiye Kültürel İlişkilerinde Yeni Perspektifler Çalıştayı / New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania & Turkey (26 Ekim 2010, Cluj-Napoca / 26 October 2010, Cluj-Napoca)