“Sanat Tarihi, Güzel Sanatlar ve Mimari Çalıştayı”  
Gerçekleştirildi

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Sanat Tarihi, Güzel Sanatlar ve Mimari Çalıştayı, 14 Ocak 2019 Pazartesi günü kurum konferans salonunda, Atatürk Kültür Merkezi Başkan Vekili Dr. Zeki Eraslan ve Sanat Tarihi, Güzel Sanatlar ve Mimari Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı Prof. Aysen Soysaldı’nın konuşmalarıyla açıldı.

Dr. Zeki Eraslan, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı etkinlikleri ve yayınları hakkında kısaca bilgi verdiği açılış konuşmasını “Temennimiz odur ki; buradaki çalışmada ortaya çıkacak olan birikim ve tecrübe, gelecek programlarımıza ve yayınlarımıza da ilham olur.” sözleriyle tamamladı.

Sanat Tarihi, Güzel Sanatlar ve Mimari Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı Prof. Soysaldı ise “Plastik sanatlar; resim, heykel, seramik ve Türk süsleme sanatları olarak değerlendirilebilir. Sanat sübjektif bir şeydir. Elbette sanat konusunda kişisel görüşlerimiz farklı olabilir. Ancak devletler medeniyetleriyle var olur, medeniyet de sanatla var olur. Hatta sanatın tarihe iz bırakma, diğer devletler ve toplumlarla olan ilişkileri ile turizmi de etkilediği söylenilebilir. Ülkemiz, geçmiş medeniyetlerin bıraktığı sanat objeleriyle doludur. Toplumların etnik kimliği, neye inandığı, nasıl yaşadığı, hangi medeniyetlerle etkileşim kurduğu aynı zamanda sanat eserleriyle dolu mimari yapılar ve taşınabilir objelerden anlaşılmaktadır.” sözleriyle çalıştayın bilim dünyasına getireceği katkının önemine dikkat çekti.  
Her bilim dalından toplam 40 bilim insanının katıldığı, eşzamanlı olarak beş ayrı salonda gerçekleştirilen çalıştayda; Musiki grubunu temsilen, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç ve Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cenk Güray, Mimari grubunu temsilen Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu, El Sanatları grubunu temsilen Ardahan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bekir Deniz,  Plastik Sanatlar grubunu temsilen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Aysen Soysaldı, Sahne Sanatları grubunu temsilen Başkent Tiyatrolarından Mehmet Tahir İkiler grup yöneticisi olarak görev aldılar. Çalıştay kapsamında; “Musiki”, “El Sanatları”, “Mimari”, “Plastik Sanatlar”, “Sahne Sanatları” grupları ayrı ayrı sonuç bildirgelerini hazırlayarak, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına sundular. Çalıştay kapanış ve değerlendirme konuşmalarının ardından katılımcılara teşekkür belgesi ve hediyelerin takdimi ile sona erdi.
Mimari, plastik sanatlar, el sanatları, sahne sanatları ve musiki alanında emek veren  değerli bilim insanlarını, uzman, sanatkâr ve yöneticileri buluşturmak suretiyle, ilgili alanlardaki bilimsel bilgi ve tecrübenin paylaşımına, yaşanan sorunların ve çözüm getirici fikirlerin tespitinin yapılmasına ortam oluşturduğunu umduğumuz çalıştayları Başkanlığımız faaliyetleri için önemli buluyoruz. “Gelenekten Geleceğe Türk Bilim” adıyla 11 Ocak 2019 tarihinde yapılan ilk çalıştayımızın devamı olan bu çalıştayla birlikte farklı alanlarda çalıştayların yapılmasına devam edilecektir.