“Taşköprülüzâde ve Osmanlı’da İlmî Düşüncenin Gelişimi” Adlı Panel Yapıldı.

 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünün iş birliği ile “Türklerde Bilim ve Düşünce / Yedi Bilge Yedi Bölge” başlığı altında düzenlenmesi planlanan etkinlik dizisinin ilki olan  “Yedi Bilge Yedi Bölge / Taşköprülüzâde ve Osmanlı’da İlmî Düşüncenin Gelişimi” adlı panel Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu’nda 12 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Başkanlığımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamaya Türkiye’nin yedi bölgesinde gerçekleştirilecek yedi etkinliğin birincisi olan “Taşköprülüzâde ve Osmanlıda İlmî Düşüncenin Gelişimi” konulu panel ile başladı. Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle Anadolu’da Türklerin bilime, sanata ve kültüre olan katkılarını göstermek; ulusal ve uluslararası camiada Türk kültürünün düşünsel zenginliğini tanıtmak ve Türk kültürünün medeniyet köprüsü olma özelliğini ortaya çıkarmak amacıyla “Türklerde Bilim ve Düşünce / 7 Bölge 7 Bilge”  başlığı altında gerçekleştirilecek etkinlik dizisi kapsamında planlanan serinin ilki yapıldı. Bu etkinlik dizisinin son adımında ise, 29 Ekim 2023’te Ankara’da “Cumhuriyet Dönemi Türk Bilimi ve Düşüncesi” başlığı adı altında “yedinci bilge” olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anılacağı uluslararası düzeyde geniş katılımlı bir kongre düzenlenecektir.

Panel programı, saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tanıtım filminin izlenmesi ile başladı. Açış konuşmalarında, Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yavuz UNAT bu etkinlik dizisinin önemini vurgulayarak, Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olmasını temenni etti.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki ERASLAN konuşmasında, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının tanıtım filminde de izlendiği gibi kültürümüzün çok geniş ve farklı alanlarında bilimsel araştırmalara ve çalışmalara katkıda bulunduğunu ifade etti. Dr. ERASLAN ayrıca, Başkanlığın bu alanlarda çalışan kişi ve kuruluşları destekleyip onlarla iş birliği yaparak bu katkılarını sürdüren bir kurum olduğunu vurguladı ve Anadolu’nun kadim kültür şehri Kastamonu’da bu paneli gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek panelistleri tebrik etti.

Panel I. Oturum ile saat 11.00’de Prof. Dr. Yavuz UNAT’ın başkanlığında başladı. Oturumda Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN “Teoriden Pratiğe, Taşköprülüzâde’nin Ahlak Felsefesi”, Doç. Dr. Bilal YURTOĞLU “Taşköprülüzâde’de Bilgi ve Felsefe”, Doç. Dr. Fatma Zehra PATTABANOĞLU “Taşköprülüzâde’nin Din ve Felsefe İlişkisi” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN başkanlığında başlayan II. Oturumda, Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU “Taşköprülüzâde’nin Ataları”, Doç. Dr. Müstakim ARICI “Biyografi İnşa Eden Harici Kayıtlar: Taşköprülüzâde Biyografisi Örneği”, Dr. Öğr. Üyesi Harun ÇAKAN “Osmanlı’da Canlıya Bakış ve Düşüncedeki Değişimler” başlıklı sunumlarını yaptı.

Değerlerdirme Oturumu ile sona eren panelde, Prof. Dr. Yavuz UNAT Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki ERASLAN’a teşekkürlerini sundu.