Tire’de “Birgivî, Bilim ve Düşünce Dili Olarak Türkçe” Paneli Yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yıl içinde düzenlediği “Yedi Bilge Yedi Bölge” toplantılarına bir yenisini daha ekledi. “Birgivî, Bilim ve Düşünce Dili Olarak Türkçe” konulu panel, İzmir’in şirin ilçesi Tire’de gerçekleştirildi.

 

19 Eylül 2023 tarihinde Tire Belediyesi Konferans Salonu’nda saat 13.30’da saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’yla açılan toplantı Kurum Başkanımız Dr. Zeki Eraslan’ın konuşmasıyla devam etti. Kürsüde yerini alan Dr. Eraslan, sözlerine Yedi Bilge Yedi Bölge toplantılarından bahsederek giriş yaptı. Türklerin Anadolu’da bilim, sanat ve kültür bağlamındaki hizmetleri ve düşünsel zenginliğini ortaya koymayı amaçlayan bu toplantılardan ilk üçünün yılın ilk yarısında tamamlandığını, dördüncü etkinliğin ise Tire’de yapılmasından son derece mutlu olduğunu söyledi. Toplantıların yıl sonuna kadar Burdur, Van ve Ankara’da devam edeceği bilgisini veren Dr. Eraslan, “Ankara’da yapılacak son toplantının konusu Atatürk olacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Gazi’yi bir bilge ve bir devlet adamı  olarak anma ve anlatma görevimizi ifa edeceğiz inşallah!.. Kurucu Başkanımız Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın vefatının 30. ve mensubu olduğum Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının 40. yılını idrak ettiğimiz bu sene içerisinde önemli birçok projeye imza attığımızı belirtmek isterim. Bunlardan biri de Türk Masal Külliyatı Projesi’dir.” dedi.

 

Eraslan, konuyla ilgili şu bilgileri verdi; “İlk etapta Türkiye’deki bütün masalları derlemeyi planladığımız bu proje sayesinde hayli yol katettik. Buna ilaveten Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler Projesi’ni hayata geçirdik ve birçok masalımızı kitaplaştırarak çocuklarımızla buluşturduk. Şimdi, derlediğimiz masalları cep telefonlarına indirip her ortamda okuyup dinlemeyi sağlayacak bir mobil uygulama üzerinde çalışıyoruz. Kullanıcılar, “Masal Masal Türkiye” adıyla sunacağımız bu uygulama sayesinde Türk masallarını derlendiği bölgenin şivesiyle de dinleme imkânına kavuşacaklar.”

 

Dr. Zeki Eraslan sözlerini, Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetlerin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi Projesi’nden bahsederek sürdürdü. Eraslan, “Bu proje ile Türk ve dünya kültürlerine önemli katkılarda bulunan belli başlı şahsiyetlerimizi hem kendi dilimizde hem de başka dillerde tanıtmayı amaç edindik. Bugüne kadar Yunus Emre, Aydın Sayılı, Cahit Arf ve Fatih Sultan Mehmet’le ilgili kitaplarımızı yayımladık. Yıl sonuna kadar Atatürk’ü konu alan bir kitabımızı da yayın hayatına kazandıracak ve önemli şahsiyetlerimizi dünyanın çeşitli dillerinde tanıtmaya devam edeceğiz.” dedi.

 

Dr. Zeki Eraslan konuşmasını şu sözlerle bağladı; “Kültürel zenginlik ile düşünce ve inanç özgürlüğünün sosyal dokuya fazlasıyla işlendiği yeşil Tire’nin imarında Horasanlı dervişlerin rolü büyük olmuştur. Birgivî de bunlardan biridir. Panele davet ettiğimiz hocalarımız Birgivî’nin kişiliği, çalışmaları ve eserleriyle ilgili araştırmalarını sunacak, Osmanlı din ve eğitim hayatına yaptığı katkıları anlatacaklar. Sözü hocalarımıza bırakıyor ve panelimizin başarılı geçmesi dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyorum.”

 

Panelin Oturum Başkanlığını üstlenen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, toplantının konusu hakkında kısa bir bilgi verdi. Daha sonra Arıcan’dan sözü alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Akbaş, “Birgivi’nin Gelecek Nesillere Vasiyeti” başlıklı konuşmasını sundu. Ardından kürsüye gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan, “Düşünceden Dile: Türkçenin Dünya Dili Olma Olanağı Üzerine” başlıklı bildirisini takdim etti. Aynı üniversiteden toplantıya katılan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan ise “Dil, Düşünce, Varlık İlişkisi ve Bilim Dili Olarak Türkçe” başlıklı tebliğini arz etti. Panelin sonunda yeniden söz alan Oturum Başkanı Arıcan, kısa bir değerlendirme konuşması yaptı, devamında “Birgivî’nin İlimler Sınıflaması Bağlamında Sosyal Bilim Dili Olarak Türkçe” başlığıyla hazırladığı kendi araştırmasını sundu.

 

Toplantı bitiminde Kurum Başkanımız Dr. Zeki Eraslan yeniden kürsüde yerini alarak panele katılan hocalarımıza, Tire Belediyesi çalışanlarına, Kurumumuz personeline ve dinleyicilere teşekkür etti. Katılım belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.