“Türk Masal Külliyatı-I’’(Türkiye Sahası) Projesi Bilişim Dünyasında

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının, Türk kültürünün bir parçası olan masalların bir araya getirilerek derlenmesi kapsamında “Türk Masal Külliyatı-I” projesi, 21 Aralık 2019’da “www.masal.gov.tr” genel ağ adresiyle bilişim dünyasındaki yerini alıyor.
Ülkemizde sözlü kültür mirasının bir parçası olan Türk masalları üzerine birbirinden bağımsız olarak yapılmış birçok çalışma olmasının yanı sıra, hâlen bu alandaki zenginliğimizi tam anlamıyla ortaya koyacak bir külliyat hazırlanmamıştır. Alandaki bu eksikliğin giderilmesi amacıyla hazırlanan Türk Masal Külliyatı-I projesi, ülkemizde daha önce yapılan derlemeler ve yedi bölgemizde yapılacak yeni saha çalışmalarını bir araya getirecek web tabanlı çevrim içi bir projedir.
Kurum öz kaynakları kullanılarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bilişim uzmanları tarafından hazırlanan bir yazılımla oluşturulan www.masal.gov.tr  isimli site, masal derlemelerinin çevrim içi ortamda sürdürülmesine imkân sağlayacağı gibi, geliştirilen yazılım vasıtasıyla ülkemiz genelinde yapılan masal derlemelerinin kayıt altına alınacağı Türkiye’nin en büyük masal veri tabanı olacaktır.
Bu proje ile bilişim öncülüğünde, unutulmaya yüz tutmuş bir kültür mirası olan masalların yeniden kamuoyuna sunulmasını, tüm vatandaşlarımızın kendi masallarına kolayca ulaşabilmesini hedeflemekteyiz. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı olarak www.masal.gov.tr sitesinin kültür dünyamızı zenginleştirmesini ve yeni masalların üretilmesinin yolunu açmasını diliyoruz.