Uluslararası Halk Anlatıları Araştırmaları Sempozyumu (Internatıonal Society for Folk Narratives Research)

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi İşbirliği ile Uluslararası Halk Anlatıları Araştırmaları Topluluğu Konferansı Düzenlenecektir.

(1-6 Eylül 2015)