Uluslararası Katip Çelebi Araştırmaları Sempozyumu

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Katip Çelebi Üniversitesi işbirliğiyle ortaklaşa düzenlenen “Uluslararası  Katip Çelebi Araştırmaları Sempozyumu” 26-28 Mart 2015 tarihinde İzmir’de yapıldı. Kurum Başkanımız Prof. Dr. Turan Karataş’ın da hazır bulunduğu iki gün süren sempozyumda 6’sı yurtdışından olmak üzere toplam 36 bildiri sunuldu.

Türk ilim dünyasında pozitif anlayışı ve hür düşünceyi temsil eden öncülerden Katip Çelebi 1609 yılında İstanbul’da doğmuş olup, asıl adı Mustafa’dır. Bilim adamı Mustafa, Osmanlı Ordusunda katiplik yaptığı için Katip Çelebi, Osmanlı memuru olarak Hacca gittiği içinde Hacı Halife veya Hacı Kalfa isimleri ile tanındı. Ondört yaşında iken, Anadolu Muhasebesi kaleminde katipliğe başladı. Döneminin ünlü alim ve hocalarından; tarih, coğrafya, astronomi ve tıp dersleri aldı.  1645’deki Girit Seferi vesilesi ile haritalar konusunda araştırma, ve çalışma yapma imkânı buldu. Tıp konusunda araştırmalar yaptı, din, tarih, coğrafya ve bibliyoğrafya başta olmak üzere  çok değerli eserler bıraktı. Keşf-uz Zünun adlı eserinde 10 bin yazara ait 15 bin ilmî eseri tanıttı. Ayrıca Cihannüma-Tuhfet-ül Kibar, Takvim-üt Tevarih, Fezleket_üt Tevarih, Fezleke gibi bir çok eserleri mevcuttur. Katip Çelebi doğu ilimleri yanında batı ilmini de araştıran, bunları karşılaştırarak doğru sonuçlara sentez yolu ile ulaşan bir bilim alimidir.

            İzmir’deki Katip Çelebi Üniversitesinde yapılan Sempozyumun değerlendirme bölümünde, Katip Çelebi’nin tüm eserlerinin acilen günümüz alfabesiyle Türkçe’ye çevrilmesi, çeviri metinlerinin yanısıra orijinal metinlerin de mutlaka bulunmasının gerekli olduğu hususu vurgulanmıştır.