2021 Yılı Yüksek Lisans ve Doktora Burs Sonuç Duyurusu

Kurumumuz tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği gereğince sağlanmakta olan yüksek lisans ve doktora burslarına ilişkin değerlendirme süreci sona ermiş olup burs almaya hak kazananlar belirlenmiştir. Başvuru sahipleri burs sonuçlarını www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Sonuç Takip sistemi üzerinden sorgulayabilirler.
Burs almaya hak kazananların 15 Ocak 2021 tarihi saat 23.59’a kadar burs Sonuç Takibi ekranında yer alan Burs Sözleşmesi’ni ve başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs veya öğrenim kredisi almakta olanların 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla ilgili burstan feragat ettiğine ve burs süresi boyunca başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs veya öğrenim kredisi almayacağına dair Feragatname’yi onaylamaları ve www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bursiyer Evrak Yükleme sistemine kontrol edilebilir kod numarasına sahip veya aslı ya da onaylı suretinden taranmış olan aşağıdaki belgeleri yüklemeleri gerekmektedir:
1.    Öğrenci Belgesi,
2.    ALES Sonuç Belgesi
3.    Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Sadece YDS sonucu ile başvuru yapanlar için gereklidir.)

Şahsen, dilekçe, posta, e-posta, kargo veya kurye vb. iletişim araçları ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.
Burs almaya hak kazananların beyanları ile belgeleri, Kurum tarafından karşılaştırılacak ve yapılacak inceleme neticesinde yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, süresi içinde yukarıda adı geçen belgeleri ilgili sisteme yüklemeyenler veya sözleşme/feragatname onaylama işlemi yapmayanlar bursiyer olma hakkından feragat etmiş sayılacak ve bursiyerlikleri iptal edilerek kendilerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
* Burs almaya hak kazananlardan onaylama işlemi yapanların Burs Feragatnameleri, Kredi ve Yurtlar Kurumuna Kurumumuz tarafından gönderilecek olup ilgili kredi/bursun iptali için ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. Yapılan inceleme neticesinde bursiyerliği iptal edilenlerin onaylı Burs Feragatnameleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna gönderilmeyecek, mevcut kredi/bursları kesilmeyecektir.
* Kurumumuz burs ödemeleri başlamadan önce Kredi ve Yurtlar Kurumundan 2021 yılı Ocak ayı itibarı ile almış olduğunuz kredi/burs ödemeleri, Kurumumuz burs ödemesi olarak sayılacak olup eksik kalan ödemeler geriye dönük olarak tarafınıza iletilecektir.
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

İletişim: burs@akmb.gov.tr