Altın Pullu Balık

Bir varmış, bir yokmuş,
Deniıde balık çokmuş, Çokmuş ama kaç tane?
Belki yüı belki bin tane …
Aradı_ğım bir balık,
Pulları ışık ışık.
Olacak bir derde deva,
Yapamadım, saldım suya…