Yeraltında Dünya Var

Ülkenin birinde sihirli bir ot varmış, kuyu dibi otu… Ot deyip geçmeyin, bu ot, yaşlıları gençleştirirmiş. Her kim bu ottan bir tutam yerse on yıl gençleştirirmiş. Tabi bu otu bulmak çok zormuş. Her kuyunun dibindeki ot da aynı değilmiş, doğru kuyuyu bulmak gerekiyormuş…