Türk Masal Külliyatı-I (Türkiye Sahası)

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca 2019-2022 yılları arasında yürütülen Kurum içi Kapsamlı Türk Masal Külliyatı-I Projesi (Türkiye Sahası) ilk etapta Türkiye sınırları dahilindeki masalları içine alan bir araştırma ve yayın projesidir. TÜMAK-I olarak kısaltılan ve tescilli “Anka Kuşu” logosuyla tanınan bu proje kapsamında lisans ve lisansüstü çalışmalar, derlemeler, yayınlar ve konuyla ilgili bütün masal çalışmaları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tasarımı Atatürk Yüksek Kurumu Bilişim Uzmanlarınca yapılan www.masal.gov.tr genel ağ adresi üzerinden İl Temsilcileri ve Bölge Sorumluları eliyle gönderilen 6.010 masal derlenmiştir. Derlemeler arasından 2500’ü aşkın metin denetimlerden geçmiş ve Proje Yürütme Kurulunca uygun görülen 1252 masal e-yayın olarak genel okuyucu erişime açılmıştır.