Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetlerin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi

Proje, ülkemizde ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca akredite edilen vakıf okullarında, enstitülerde öğrenim gören öğrencilere, 16-20 yaş aralığındaki genç kuşaklara Türk sanat, bilim ve kültür dünyasında temayüz etmiş şahsiyetlerin kısa yaşamları ile Türk dili ve kültürünün tanıtılması ve farkındalık yaratılması amacını taşımaktadır.

Yurt dışında Türk kültürünün tanıtılması ve yayılması hedefini taşıyan proje kapsamında öncelikle İbn-i Sînâ, Yusuf Has Hacip, Yunus Emre, Mevlânâ, Cezerî, Fârâbî, Kâtip Çelebi, Zeynep Kâmil, Barbaros Hayrettin Paşa, Mimar Sinan, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Aydın Sayılı, Cahit Arf, Halil İnalcık ve Fuat Sezgin’den oluşan 18 Türk düşünce ve kültür insanının yaşam öykülerinin hazırlanması ve yabancı dillere çevrilerek yayımlanması planlanmıştır.

Projemizin ilk ürünü olan ve Dr. Mustafa TATCI tarafından kaleme alınan

‘’Aşkın Dili Yunus Emre’’ adlı eserimiz Türkçe, Arapça, Farsça, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Boşnakça, Japonca ve Çince olmak üzere 10 dilde yayımlanmış ve bir set olarak okuyuculara  2021 yılında sunulmuştur. 2022 yılında bu eserin Özbekçe, Kırgızca ve Kazakça çeviri işlemleri tamamlanmış, Özbekçe ve Kazakçası yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Remzi DEMİR ve Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN tarafından kaleme alınan Bir Cumhuriyet Bilgesi AYDIN SAYILI adlı eser Türkçe olarak hazırlanmış, Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça çevirileri yapılmış ve set olarak 2022 yılı sonunda yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Yıldıray OZAN tarafından kaleme alınan Matematiğe Adanmış Bir Ömür CAHİT ARF adlı eser, Türkçe olarak hazırlanmış, Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça çevirileri yapılmış ve set olarak 2022 yılı sonunda yayımlanmıştır.