Bilim Kurulu Aslî Üyeleri

BİLİM KURULU ASLİ ÜYELERİ

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, mevzuat gereği sosyal ve beşerî bilimler alanında milletimizin sosyal ve kültürel gelişmesine katkı sağlayacak alanlarda özgün bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek, milli kültürümüzün ve diğer kültürlerin klasikleşmiş bilim ve düşünce eserlerinin günümüz Türkçesine çevrilmesini, basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak ve görev alanı kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel sanat edebiyat folklor ve bilim başta olmak üzere kültürümüzün diğer alanlarının kaynak eserlerini tespit etmek, yayımlamak ve bu konudaki çalışmalara destek vermekle görevlendirilmiştir.

Başkanlığımız, bahsi geçen alanlarda çalışmalar yapmak ve Kurumumuzun stratejik planda gösterilen hedeflerine ulaşmak amacıyla Yönetim Kurulunun 09.11.2018 tarihli ve 765/1 sayılı kararıyla Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulunu oluşturmuştur. Bilim Kurulu Aslî Üyeleri, Yönetim Kurulunun 31.05.2021 tarihli ve 823/50 sayılı kararıyla aşağıdaki haliyle yenilenmiştir.

Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU 

Abdülhamit Tüfekçioğlu, 1993-1997 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamlamıştır. 1997-2014 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak Osmanlı mimarisi, kültürü ve sanatı ile epigrafi dersleri vermiştir.  2014 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde görevine devam etmektedir. Türk Tarih Kurumu’nun “Türkiye Dışındaki Türk Eserleri Envanteri projesi” için Suriye ve Azerbaycan’da araştırmalara katılmış, Siirt bölgesinde Kültür Bakanlığınca yetkilendirilmiş yüzey araştırması yapmıştır.

  Prof. Dr. Ali Merthan DÜNDAR
  Prof. Dr. Aslıhan ÜNLÜ
   
Prof. Dr. Cenk GÜRAY

Çalışma alanları “Teori ve icra açılarından makamsal müzik gelenekleri”, “Edvar Teorisi” ve “bağlama icrası” üzerinde yoğunlaşmaktadır. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yaparken aynı zamanda Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin de başkanlığını yürütmektedir.

  Prof. Dr. Dursun Ali TÖKEL

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1987 yılında mezun olmuştur. 1987-1991 yılları arasında Bolu-Mengen; Tokat-Çamlıbel; Samsun-Alaçam şehirlerinde anadolu lisesi, ortokul, lise öğretmenliği yapmıştır. 1992 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atanmış ve bu bölümde 1994 yılında  Futûhî Dîvânı: Metin-İnceleme-Sözlük adlı eserle Yüksek lisansını; 1998 yılında da Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar: Şahıslar Mitolojisi adıyla doktorasını bitirmiştir. 1999 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinden 2015 yılında emekli olan Tökel, 2015 yılından bu yana İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Prof. Dr. Erdoğan ERBAY
Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN

A.Ü. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1984 yılında mezun  oldu. G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1989 yılında yüksek lisansını, 1995 yılında doktorasını tamamladı.  1985-1991 yılları arasında Ankara Üniversitesinde okutman kadrosunda Türk Dili dersi verdi. 1991 yılından 2018 yılına kadar Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü, Halk Edebiyatı anabilim dalında görev yaptı. 1999 yılında Manchester Üniversitesinde (UMIST), 2004’te Michigan State Üniversitesinde dil eğitimi aldı ve araştırmalar yaptı. 2007 yılında DAAD Alman Hükümeti burs ödülü ile Freie Üniversitesi Türkoloji enstitüsünde proje çalışmasını yürüttü. 2008’de Hindistan’da Jamia Millia Islamia Üniversitesi’nde Türk Dili Kürsüsünü kurarak 2008-2009 yıllarında Türkçe dersleri verdi. 2012 yılında Halk Kültürü Araştırma Kurumu  tarafından verilen Türk Halk Kültürüne hizmet ödülünü aldı. Türk Radyo ve Televizyon Kurumu’na Türk kültürü hakkında radyo programları yazdı. Bu programlar; İspanyolca, Almanca,  Romence, Fransızca, Arapça, Peştuca, Malayca  gibi dillere çevrildi. Hâlen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Prof. Dr. Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL

Atatürk Üniversitesi’nde 1988 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamlamıştır. KTÜ ve Bükreş Üniversitelerinde Türkçe okutmanlığı yapmıştır. Bükreş Üniversitesinde sözlü tarih bağlamında Dobruca Türk halk kültürü üzerine çalışmalar yürütüp ve doktor ünvanı almıştır. 1998 yılından sonra Muğla Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde akademik hayatını sürdürmektedir. 2014 yılında Prof. Dr. olmuştur. Romanya ve Muğla Türk halk kültürü başta olmak üzere Türk kültürü üzerine TÜBİTAK, BAP gibi çeşitli bilimsel çalışmalar yürütür. Alanında pek çok yayın sahibi olan Önal, evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN

Bursa’da dünyaya gelmiş, Bursa Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Bilim Tarihi Anabilim Dalında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık alanı Ortaçağ İslam Uygarlığında matematiktir. Yayınları Ortaçağ İslam Dünyası’nda ve Osmanlılar’da matematik, astronomi ve teknoloji hakkındadır. Halen Ankara Üniversitesi’sinde Bilim Tarihi profesörü olarak görev yapmakta ve Bilim ve Toplum Çalışmaları Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.

Prof. Dr. Murat Salim TOKAÇ
Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN
Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM

Almanya’da başlayıp Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladığı temel öğreniminin ardından Hacettepe Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı alanında önce lisans, ardından lisansüstü ve doktora eğitimi aldı. Uzun yıllar Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Dekan ve Enstitü Müdürü olarak görev aldı. Bugün hâlâ aynı Üniversitede Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Uzun yıllar TRT, Anayasa Mahkemesi ve Maliye Bakanlığı’nca yürütülen çeviri projelerinde görev almıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca her yıl düzenli olarak yürütülen ve kısa adı TAÇAT olan Türkçe-Almanca/Almanca-Türkçe Çeviri Atölyesinin kuruluş yılı olan 2011’den bu yana moderatörlüğünü üstlenmiştir.

Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi (1992). İslam Felsefesi alanında, İslam Düşüncesinde Metafor konulu teziyle Yüksek Lisansını (1994), İslam Ahlak Felsefesinde Bilgi ve Hürriyet başlıklı çalışmasıyla da doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamladı (2000). Aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi’nde doçent (2008) ve profesör (2013) oldu. Kırgızistan, Romanya, İtalya ve Kazakistan’da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Alanı ile ilgili yayımlanmış kitapları (7), ulusal ve uluslararası düzeyde kitap bölümleri (27), editörlük çalışmalarının yansıra makale (44) ve bildirileri (30) bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

  Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR
  Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nda öğreniminden sonra akademik kariyerine Gaziantep Üniversitesi TMDK’da başladı. Yüksek Lisans, sanatta yeterlik ve doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 2000 yılında araştırma için burslu olarak New England Konservatuarı’na (Boston) gönderildi. 2001 yılında bu kez Harvard Üniversitesi’nden burs alarak The Center for Middle Eastern Studies bölümünde misafir öğretim elemanı olarak bulundu. Hem Osmanlı/Türk müziği üzerine dersler verdi hem de araştırmalarına devam etti. Çeşitli müzik topluluklarıyla Berkeley, Harvard ve diğer üniversitelerde konserler verdi. 2004 yılında müzikoloji doçenti oldu. Çalışmalarını tarihsel müzikoloji üzerine yoğunlaştırdı. 2013 yılında Profesör kadrosuna atandı. Kurucularından olduğu Avaze ve Edvar topluluklarında vokal ve kemençe icracısı olarak yer aldı. 2014 yılında İTÜ Osmanlı/Türk Müziği Araştırmaları Grubu’nu (OTMAG) kurdu. Grubuyla beraber, 20. yüzyılın başat aktörlerinden Ali Rifat Çağatay, Rauf Yekta Bey ve Dürrü Turan özel arşivleri üzerine çalışmalar yaptı. OTMAG; tarihsel müzikoloji temelli diğer disiplinlerle (edebiyat, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji vd.) işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı/sözlü sunumlar ve projelerde yer alarak, kendi tarih yazım ekolünü oluşturmayı amaçlamaktadır. Almanya Münster Üniversitesi’nde Corpus Musicae Ottomanicae Merkezi’nin Avrupa Birliği Araştırma Projesinde danışmanlık yapmaktadır. Halen İTÜ TMDK Müzik Teorisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.

  Prof. Dr. Serpil BAĞCI
Prof. Dr. Suna TİMUR AĞILDERE
  Prof. Dr. Yavuz UNAT

Bilim tarihi araştırmacısı. 1965, İstanbul doğumlu. Konya Endüstri Meslek Lisesi (1982), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı (1987) mezunu. 1987 yılında Bilim Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimine devam etti ve 1988 yılında da aynı anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında, “Ali Kuşçu’nun ‘Risâlat al-Fathiyya Adlı Eserinin, Gök Küreleri Üzerine Olan Dördüncü ve Beşinci Makaleleri Üzerine Bir Çalışma” adlı tezi ile yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü doktora programını kazandı. 1996 yılında “Fergâni’nin ‘Kitâb el-Fusûl’ Adlı Kitabı Üzerine Bir İnceleme” konulu doktora tezini tamamladı. Bu doktora tezi, Amerika’da Harvard Üniversitesinde İngilizce olarak El-Fergânî, The Elements of Astronomy (ed. Şinasi Tekin ve Gönül Alpay Tekin, 1998) adıyla yayımlandı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalında yardımcı doçent oldu. Unat, astronomi tarihi ve bilim tarihi alanında çeşitli çalışmalar yaptı. Makale ve çevirileri Bilim ve Felsefe Metinleri, Felsefe Dünyası, Uluğ Bey ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Belleten, TDV İslâm Ansiklopedisi, DTCF Dergisi, Osmanlı, Yeni Türkiye, OTAM, Bilim ve Ütopya, Düşünen Siyaset, Türkler, Bilge dergi ve ortak kitaplarında yayımlandı. Türk Bilim Tarihi Kurumu üyesi ve Türk Felsefe Derneği yönetim kurulu üyesidir.

  Prof. Dr. Zeynep Bağlan ÖZER

Abay Pedagoji Üniversitesi Filoloji Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden 1983 yılında mezun oldu.  Kiev Taras Şevçenko Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde Rus Dili dalında 1992 yılında doktorasını tamamladı. 1998-2001 yıllarında Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmış, takiben 2001-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yapmıştır. 2005 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör olmuştur. 2018 yılından itibaren de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Prof. Aysen SOYSALDI

1981 de Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundan mezun oldu ve altı yıl öğretmenlik yaptı. 2008 de Geleneksel Türk Sanatları temel alanı, Halı, Kilim, Eski Kumaş Desenleri alanında Doçent Unvanı aldı. 1987 de araştırma görevlisi olarak başladığı Gazi Üniversitesi’nde 2013’de Profesör oldu. Yazar ve editör olarak halı-kilim, el sanatları alanlarında kitap, makale yayınları bulunmaktadır. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Tekstil Tasarımı Öğretim Üyesi ve Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

  Doç. Dr. Osman DÜZGÜN

1979 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1997 ve 1998 eğitim-öğretim yıllarında, Âli’l-Beyt Üniversitesi (Ürdün), Arap Dili Enstitüsü’nün dil programına katıldı. 1999 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nı kazandı ve buradan 2003 yılında mezun oldu. Bir süre özel sektörde İngilizce ve Arapça mütercim olarak çalıştı. 2005 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’na naklen atandı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden, Muhyiddîn İbn ʻArabî’nin Muvaşşahaları başlıklı tezle yüksek lisansını tamamladı ve doktora programına kaydoldu. 2008–2009 eğitim-öğretim yılında, doktora konusuyla ilgili araştırma yapmak ve Dil Enstitüsü’nün programına katılmak amacıyla, TÜBİTAK Araştırma Bursu ile, Dımaşk (Şam) Üniversitesi’nde görevlendirildi. 2011 Nisanı’nda Ebu’l-ʻAlâ el-Maʻarrî’nin Luzûmiyyât’ında Toplum, Aile ve Din başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2012 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, Kırıkkale Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Ana Bilim Dalı’nda eş zamanlı çeviri ve lehçe dersleri vermek üzere görevlendirildi. 2015 yılında, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Anabilim Dalı Başkanlığı ile Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Ekim 2017’de Çağdaş Dönem Arap Halk Edebiyatında Şiir (Suriye-Irak) adlı çalışmasıyla Filoloji temel alanında Doçent ünvanını elde etti.  Hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Anabilim Dalında görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Düzgün’ün Arap Dili alanında çeşitli çalışmaları bulunmaktadır.

  Doç. Dr. Sinem SANCAKTAROĞLU BOZKURT

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümünde tamamlamasının ardından yine aynı üniversitede İngiliz Kültür Araştırmalarından doktora derecesini almıştır. 2011 yılında burslu olarak doktora sonrası çalışmalarını yürütmek üzere Strazburg Üniversitesi’nde bulunmuştur. 2001 yılından bu yana araştırma görevlisi olduğu Hacettepe Üniversitesi’nde 2017 yılından itibaren Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademisyenin ulusal ve uluslararası kitaplarda bölümleri, hakemli alan dergilerinde makaleleri bulunmakta, özellikle yazın çevirisi, kültür ve çeviri ve çeviri ve aktivizm alanlarına odaklanmaktadır. Çalışma alanları içerisinde ayrıca feminist açılımlarda çeviri, toplumsal cinsiyet ve çeviri, çocuk yazını çevirisi, çocuklar için engelsiz erişim sayılabilir. Sancaktaroğlu Bozkurt’un popüler yazın, çocuk kitapları, klasik eserler gibi pek çok farklı yazın türünde çevirisi bulunmakta ve kendisi halen yazın çevirisi yapmaya devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurumlarla ve STK’larla araştırmacı olarak projeler yürüten akademisyen sahada çevirmenlik kalitesinin arttırılması ve mesleğin gelişimi için gönüllü olarak çalışmaktadır.

Dr. Öğretim Üyesi Ebu Bekir Sıddık ŞAHİN

1970 Malatya doğumludur. Gazi Ü. Gazi Eğitim Fak. TDE Bölümü mezunu (1993). Kırıkkale Ü. Fen-Edebiyat Fak. TDE Bölümünde Ar. Gör. olarak çalıştı (1994-1999). Eski Türk Edebiyatı yüksek lisansını (1997) Gazi Üniversitesi SBE’de, doktorayı Ankara Üniversitesi SBE’de (2005) tamamladı. 2009 yılında Çankırı Karatekin Ü. Fen-Edebiyat Fak. TDE Bölümünde öğretim üyesi oldu. 2012 yılından beri Ankara Ü. DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesidir. Halen Tayvan Ulusal Chenchi Üniversitesinde misafir öğretim üyesidir.

  Dr. Öğretim Üyesi Rüstem BOZER
  Dr. Öğretim Üyesi Ufuk BİRCAN

1993 yılında Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne giriş yapmış ve 1997 yılında mezun olmuştur. 2003 yılında yüksek lisansını aynı üniversitede bitiren Bircan, doktorasını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde tamamlamıştır. Akademik kariyerine Dicle Üniversitesinde başlayan Bircan halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

  Dr. Dursun AYAN
Mehmet Tahir İKİLER