ARIŞ DERGİSİ MAKALE BAŞVURULARI

Yayım Takip Sistemi (YAYSİS) Arış dergisi makale başvuruları ve hakemlik işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilerek kolaylaştırılması, posta gönderimlerinin asgariye indirilerek basım süreçlerinin hızlandırılması ve kullanıcıların yayım süreci hakkında anlık bilgi sahibi olması amacıyla bilim insanlarımızın hizmetine sunulmuştur.
Bilindiği üzere sosyal ve beşeri bilimler alanlarında faaliyet gösteren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Türk dili, tarihi, kültürü ve bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak yayınlar yapmak, sosyal ve beşerî bilimler alanında özgün bilgi üretimi için ortamlar hazırlamak, bu çerçevede bütünleşik bilgi sistemi kurmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, eşgüdüm sağlamak ve milli kültürümüzün ve diğer kültürlerin klasikleşmiş bilim ve düşünce eserlerinin günümüz Türkçesine çevrilmesini, basılmasını ve yayımlanmasını  hedeflemektedir.
Söz konusu hedefler doğrultusunda kurulan Yayım Takip Sistemi (YAYSİS) sayesinde Arış Dergisi makale başvuruları ve hakemlik işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilerek kolaylaştırılması, posta gönderimlerinin asgariye indirilerek basım süreçlerinin hızlandırılması ve kullanıcıların yayım süreci hakkında anlık bilgi sahibi olması amacıyla bilim insanlarımızın hizmetine sunulmuştur.
Bu çerçevede sosyal ve beşeri bilimlerde tüm bilim insanlarından gerek eser başvurularında Kurumlarımızı tercih ederek gerekse inceleme süreçlerinde hakemlik üstlenerek yayım faaliyetlerimizde rol almalarını ümit etmekteyiz.
Arış dergisine makale başvurusu yapmak ve inceleme süreçlerinde hakem olarak rol almak için üyelik formunu doldurabilirsiniz.
ARIŞ DERGİSİ MAKALE BAŞVURULARI İÇİN  https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin/