“Vefatının 30. Yılında Mehmet Kaplan Hoca’yı Anmak ve Anlamak Paneli”

T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı işbirliğiyle düzenlenen “Vefatının 30. Yılında Mehmet Kaplan Hoca’yı Anmak ve Anlamak Paneli” başarıyla gerçekleştirildi.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Mavi Salon’da gerçekleştirilen e

tkinliğe Atatürk Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Turan Karataş ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün ile birlikte çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Ayrıca programın konukları arasında Mehmet Kaplan’ın öğrencisi olmuş iki güzide isim daha vardı: Prof. Dr. Birol Emil ve Prof. Dr. Zeynep Kerman.
Açış konuşmalarında söz alan Prof. Dr. Dilaver Düzgün, Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın kurucu dekan olarak görev yaptığı fakültede yıllar sonra aynı görevi yapıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirterek, köklü bir geleneği haiz olan üniversitenin bir mümessili olmaktan ötürü duymuş olduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha sonra söz alan Kurum Başkanımız Prof. Dr. Turan Karataş konuşmasında, Kaplan’ın kültür, dil ve edebiyat adamlığının yanında hassaten bir rüya ve hülya adamı olduğunun üzerinde durdu. Başkanımız konuşmasına şu ifadelere yer verdi:
“İnsanların gerçek kıymetleri eserlerindedir, şahsiyetlerinde değil. Çünkü her birimizin özel yaşamaları, kişilikleri bir yığın zayıflıklarla doludur. Üniversitelerimizde Türk edebiyatı alanında araştırmacı olan bizden sonraki kuşakların hatta bizim neslin Mehmet Kaplan deyince, kültür ve dil, metin tahlili hatırlarına geliyor. Oysa yeni Türk edebiyatı, Türk kültürü ve Türk dili araştırmaları yanında, Mehmet Kaplan rüyası ve hülyası olan adamlardandı. Rüyası, hocası Tanpınar’ınki gibi renkli ve geniş değildi ama rüyası Büyük Türkiye’ydi. Bir milletin sadık ve samimi evlatları böyle bir rüyanın peşinde olurlar, fakat düşçü değildirler. Tanpınar’ın tavsifiyle realiteyi gören insanlardır. Demem o ki hepimizin öz davası olan Büyük Türkiye, Kaplan’ın da nihai hedefiydi. Bugünlerin yaygın tarifiyle söylersem Mehmet Kaplan yerli ve milli bir adamdı… Mehmet Kaplan, bir rüyayı büyüttüğü için bugün burada, vefatının üzerinden otuz yıl geçtiği halde sevgiyle, saygıyla anılıyor.”
Son olarak söz alan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, konuşmasında, Atatürk Üniversitesi’nin kuruluşunda temellerinin sağlam atıldığını ve o dönemde alanında uzman hocaların Erzurum’a gelerek emekleriyle şehri inşa ettiklerini hatırlattı. Bu temelde büyük katkısı olan hocalardan birinin de Mehmet Kaplan olduğuna vurgu yaptı. “Tecrübeler zor elde edilir, kolay anlatılır” diyerek, misafir hocaların konuşmalarının öğrenciler için ne denli önemli olacağına dikkat çeken Koçak, katılımlarından ötürü bütün misafirleri selamlayarak kürsüden ayrıldı.
Açış konuşmalarının ardından panele geçildi. Prof. Dr. Erdoğan Erbay’ın oturum başkanlığı yaptığı panele, Prof. Dr. Zeynep Kerman, Prof. Dr. Birol Emil, Prof. Dr. Ramazan Kaplan ve Prof. Dr. Mehmet Törenek gibi alanının önemli simaları, değerli konuşmalarıyla katkıda bulundular. Mehmet Kaplan ile ilgili birçok hatırayı içeren ve yeniden canlandırma fırsatı veren panel konuşmaları, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle dinlendi.
Panel, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün’ün misafirlere hediye takdimiyle sona erdi.