“Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millîlik” Sempozyumu Başladı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının desteği ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millîlik Sempozyumu” 12 Nisan 2018 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troia Kültür Merkezinde başladı.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını Başkan Yardımcısı Dr. Adem Uzun’un temsil ettiği sempozyumun açılışına, Çanakkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve alanında uzman çok sayıda bilim insanı ve üniversite öğrencisi katıldı.

Türkiye’de bir ilk olan “Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millîlik Sempozyumu”Anadolu ezgilerinin yer aldığı bir türkü konseriyle açıldı. Konserin ardından açış konuşması için söz alan Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Adem Uzun, Türk kültür ve düşünce hayatının temel kavramlarının tartışılacağı  böyle bir etkinliğe destek vermekten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra “Kültür mirasını nesilden nesle aktaran her türlü etkinliğe desteklerimiz devam edecektir.” dedi.
Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, başlığında yerlilik ve millîlik gibi iki önemli kavramın bulunduğu böyle bir etkinliğin, yerlilik ve millîliğin en güzel sembollerinden olan Çanakkale’de yapılmasına dikkat çektikten sonra milletlerin kimliklerini korumasının bu iki kavramın muhafazasıyla mümkün olabileceğini söyledi. Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise uzun zaman sonra yerlilik ve millîliğin ilmî bir toplantıda tartışma konusu yapıldığına atıf yaptığı konuşmasında, yerlilik ve yerelliğin karıştırılmaması gerektiğini, yerli olmanın dünyanın gerisinde kalmak demek olmadığını vurguladı.
Açış konuşmalarının ardından Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı D. Mehmet Doğan için “Fahri Doktora Tevcih Töreni” düzenlendi. Tevcih töreninin ardından Doğan, “Yerlilik ve Millîlik Üzerine” başlıklı açılış konferansı verdi. Sempozyum öğleden sonra yapılacak “Kavramsal Çerçeve: Yerlilik, Yerellik, Millîlik ve Küreselleşme” ve “Türk Sağı ve İslâmcılığın Yerlilik ve Millîlik Meselesi” başlıklı iki oturumla devam edecek.