2023 Yılı Mali Tablolar

Ocak Ayı Mali Tablosu

Şubat Ayı Mali Tablosu

Mart Ayı Mali Tablosu

Nisan Ayı Mali Tablosu

Mayıs Ayı Mali Tablosu

Haziran Ayı Mali Tablosu

Temmuz Ayı Mali Tablosu

Ağustos Ayı Mali Tablosu

Eylül Ayı Mali Tablosu

Ekim Ayı Mali Tablosu

Kasım Ayı Mali Tablosu

Aralık Ayı Mali Tablosu

2023 YILI TEMEL MALİ TABLOLAR