“26. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu”

26. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

Mersin Üniversitesi, Prof. Dr. Uğur ORAL Kültür Merkezi / MERSİN

19-22 Ekim 2022 Saat 9.00-17.00

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından “26. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu”

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Mersin Üniversitesi iş birliği ile “26. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu” 19-22 Ekim 2022’de Mersin’de gerçekleştirilecektir.

Sempozyum ile Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait özgün kazı verileri ile Ortaçağ ve Türk Dönemi araştırmalarının bilim dünyasına tanıtılması amaçlanmaktadır. Sempozyumun ardından bildiriler, Başkanlığımızca yayınlanarak sanat tarihinin çeşitli dönem ve konularına ilişkin mesleki bir kaynak olarak bilim dünyasına sunulacaktır.

Sempozyum bilim insanları tarafından dört salonda eşgüdüm halinde yapılacaktır.

Program kitapçığını görüntülemek için tıklayınız.