Arış Dergisi’nin 14. Sayısı Okuyucuyla Buluştu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının süreli yayınlarından “Arış”ın Haziran sayısı okuyucuyla buluştu. “Türkiye El Dokuma Halı Yayın Atlası”nın da okuyucuya sunulduğu hakemli derginin 14. sayısında, Türk kültürünün en eski ve zengin sahalarından biri olan halı, dokuma ve işleme sanatlarına dair 6 makaleye yer veriliyor. Naile Rengin Oyman tarafından yazılan “Bazı Anadolu Kilim Yanışlarının Sembolik Çözümlemesi” isimli makalede Anadolu kilim motiflerinden kuş, hayat ağacı, el, ibrik motiflerinin sembolik çözümlemeleri yapılarak, bu motiflerin dokuma içindeki alt metinleri ile teknik ve sanatsal özelliklerine yer veriliyor. Ülkü Küçükkurt’un “Afyonkarahisar Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi ve Müzesi’nde Bulunan Dival İşlemeli Örtüler” isimli makalesinde Karahisâr-ı Sâhip Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi ve Müzesi’nde sergilenen dival işlemeli örtüler inceleniyor. Ebru Çatalkaya Gök’ün “Türkiye El Dokuma Halı Yayın Atlası” isimli makalesi tüm bu üretim faaliyetine daha geniş bir çerçeveden bakma imkânı sunuyor. Çiğdem Karaçay’ın kaleme aldığı “20. Yüzyıla Ait Bir Grup Gördes Halısının Motif Özelliklerine Dair Değerlendirmeler” isimli makalede ise Ankara Vakıf Eserleri Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan 20. yüzyıla ait bir grup Gördes halısının motif ve kompozisyon özellikleri tanıtılıyor. Begül Özkoca’nın “Çorum’un Bazı Köylerinde Yer Alan Kıl Dokuma Örnekleri” isimli makalesinde Çorum’un bazı köylerinde örneklerine ulaşılan kıl dokumalar renk, motif, hammadde ve kullanım amacı yönünden ele alınıyor. Gonca Karavar ve Bahadır Öztürk tarafından yazılan “20. Yüzyıla Ait Bir Grup Yuntdağ Halısı” başlıklı makalede ise Yuntdağ halısının 20. Yüzyıldaki örnekleri üzerinden teknik ve desen özellikleri ortaya konuyor. Yılda iki sayı olmak üzere haziran ve aralık aylarında hem basılı olarak hem de sanal ortamda yayımlanan dergiye okuyucular, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının genel ağ sayfasından da ulaşabiliyor.