Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’ndan “Yedi Bilge Yedi Bölge-4 /Birgivi “Bilim ve Düşünce Dili Olarak Türkçe” Etkinliği

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından 19 Eylül 2023 tarihinde İzmir/TİRE Belediye Konferans Salonunda “7 Bilge 7 Bölge-4/ Birgivî- Bilim ve Düşünce Dili Olarak Türkçe”   konulu panel  saat:13.30-18.00’da gerçekleştirilecektir.

Bu etkinlik dizisiyle Anadolu`da Türklerin bilime, sanata ve kültüre olan katkılarını göstermek; ulusal ve uluslararası camiada Türk kültürünün düşünsel zenginliğinin tanıtılması ve Türk kültürünün medeniyet köprüsü olma özelliğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Kültürel zenginlik ile düşünce ve inanç özgürlüğünün sosyal dokuya fazlasıyla işlediği yeşil Tire’nin imarında Horasan’lı dervişlerin rolü büyük olmuştur. Birgivî de bunlardan biridir. XVI. yüzyıl Anadolu Türkçesi için zengin bir dil malzemesi olan eserleri, bu yönüyle günümüzde bilimsel çalışmalarla irdelenmektedir.

Birgivî kişiliği ve çalışmaları eserleri tanıtılacak Osmanlı din ve eğitim hayatına yaptığı katkılar dinleyicilerin ilgisine sunularak Türk kültürüne hizmet hedeflenmektedir.

“7 Bilge 7 Bölge-4/ Birgivî- Bilim ve Düşünce Dili Olarak Türkçe”   konulu panel 

19 Eylül 2023

İzmir/TİRE Belediye Konferans Salonu

Saat:13.30-18.00