Başkanlığımız “Orta Çağ Anadolu’sunda Ahşap Direkli Camiler” Paneli Düzenliyor.

6 Mart 2024 tarihinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde “Orta Çağ Anadolu’sunda Ahşap Direkli Camiler” paneli düzenlenecektir. Panel saat 14.30’da başlayacaktır.

Anadolu’da yer alan Orta Çağ’dan günümüze kalmış ahşap direkli camilerin ele alınacağı akademik toplantıda, farklı şehirlerde yer alan ve ortak özelliklere sahip söz konusu tarihî yapıların mimari ve sanat tarihi açısından değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu yapıların diğer bir özelliği ise 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında Dünya Mirası ilan edilmiş olmalarıdır.

Panel çerçevesinde Anadolu’daki “Ahşap Direkli Camiler” ile ilgili bir fotoğraf sergisi de gerçekleştirilecektir.