Bilim Kurulu Eski Üyelerimizden Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel Vefat Etti.

Kurumumuz Bilim Kurulunun asli üyeliği görevini de yürütmüş olan Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel 25 Ekim 2022’de İstanbul’da vefat etmiştir. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı olarak, Türk felsefe ve bilim tarihine birbirinden kıymetli birçok eser kazandıran değerli bilim insanı Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel’in vefatı sebebiyle bilim camiamıza başsağlığı dileriz.

Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel 1927 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da yaptı. Pekiyi derece ile bitirmiş olduğu Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümünde doktorasını tamamladı. Daha sonra aynı bölümde doçent ve profesör unvanlarını aldı. Devamında aynı Fakültede Felsefe Tarihi Kürsüsü Başkanı olarak atandı ve aynı görevde 45 yıla yakın çalıştıktan sonra emekli oldu.

Prof. Dr. Mübahat Türkel Küyel, Orta Çağ düşüncesini araştırmak amacıyla 1958’de kurulan Société Internationale pour Etude de la Philosophie Médievale (S.I.E.P.M., Bruxelles) üyesiydi.

S.I.E.P.M.’nin İtalya, Almanya, İspanya, Kanada, Finlandiya ve Macaristan’daki kongreleri ile Tahran Üniversitesinin Beyrûni’yi, İran Millî Kütüphanesinin Fârâbî’yi anma kongrelerinde sunmuş olduğu bildirileriyle ülkemizi temsil etmiştir. Milli Kütüphane Başkanlığı ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinin uluslararası kongrelerine bildirileriyle katılmıştır. Hayatı boyunca 150’den fazla eseri bilim dünyasına kazandırmıştır. Bazı eserleri Pittsburg Üniversitesinde ve Journal of the History of Ideas’da İngilizceye, bazı eserleri ise Arapçaya çevrilerek Fas’ta, Fransızca olarak da İspanya’da ve Beyrut’ta basıldı. Bir eseri American Academy for Jewish Researche tarafından İbrânî harfleriyle yayımlandı. Bazı eserleri ise Farsça ve Rusçaya çevrildi. İncelemeleri yerli ve özellikle yabancı araştırıcılar tarafından gerek yayınlarında, gerekse üniversitedeki derslerinde kullanıldı. İLESAM’ın 1994 yılı Üstün Hizmet Ödülü’ne lâyık görüldü. 2018 yılında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından kültür ve sanat hayatına uzun süreli katkılarından dolayı Üstün Sanat Ödülü’ne layık görüldü.

Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı ile birlikte yıllarca DTCF’de ders veren Mübahat Hoca Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığında da uzun yıllar Bilim Kurulu Asli Üyesi, Bilim ve Tefekkür Bilim ve Uygulama Kolu Üyesi ve Erdem Dergisi Yayın Kurulu Üyesi olarak hizmet vermiştir.

Prof. Dr. Mübahat Türker-Küyel’in yayımlanmış kitapları şunlardır:

Üç Tebáfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti (1956),  Aristoteles ve Fârâbî’de Varlık ve Düşünce Öğretileri (1969), Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Felsefe Eylemi (1973), Felsefeye Başlangıç, Lise III (1976), Felsefeye Giriş (1985),

Atatürk Kültür Merkezi süreli yayınlarından Erdem, Bilge ve Arış dergilerinde onlarca makalesi bulunan Hocamızın Kurumumuzca yayımlanan kitapları da aşağıda sıralanmıştır:

Fârâbî’nin Bazı Mantık Eserleri (1990), Fârâbî’nin Şará’it ul-Yakin’i (1990), Fârábi’ye Atfedilen Küçük Bir Eser (1990), Fárábi’nin Peri Hermencias Muhtasarı (1990), Atatürk`ün Saâdet Anlayışı Hakkında Bir Deneme (1998), Türk Kültürü (Prof. Dr. Mübahat Türker-Küyel Makaleleri-I) (2017), İslam Düşünürleri: Farabi (Prof. Dr. Mübahat Türker- Küyel Makaleleri-II) (2017), İslam Düşünürleri (Hârezmî, İbn-i Sînâ, Beyrûnî, Gazâlî) (Prof. Dr. Mübahat Türker-Küyel Makaleleri-III) (2018), Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti (2019).