“Orta Çağ Anadolu’sunda Ahşap Direkli Camiler” Paneli Gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından 6 Mart 2024 tarihinde Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde düzenlenen “Orta Çağ Anadolu’sunda Ahşap Direkli Camiler” konulu panel, büyük ilgiyle takip edildi. Panel, sanat tarihi ve mimari meraklılarına 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında Dünya Mirası olarak da ilan edilmiş olan Orta Çağ Anadolu’sunda önemli bir yapı türü Ahşap Direkli Camilerin detaylı bir şekilde incelenmesine olanak tanıdı.


Orta Çağ Anadolu’sunda Ahşap Direkli Camiler” konulu panelimiz protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla saat 14.30’da başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ardından Kurum Tanıtım Filminin gösterimi ile başlayan panelin açışında Kurum Başkanımız Dr. Zeki ERASLAN açış konuşmalarında bulundu. Dr. ERASLAN konuşmalarına paneli teşrif eden Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN, kıymetli bilim insanları ve katılımcıları selamlayarak başladı. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının kültürümüzün oldukça geniş yelpazesinde görev, yetki ve sorumluluk üstlenmiş kamu tüzel kişiliğine haiz bir kamu kurumu olduğunu belirtti. Dr. ERASLAN, üstlendiği görevleri hakkıyla yerine getirmeye şiarıyla çalışan Kurumumuzun yürüttüğü projelerden kısaca bahsederek “Özellikle Cumhuriyet Türkiye’sinde ilk olma özelliği gösteren iki projemizden biri olan Türk Masal Külliyatıyla, çağın gerektirdiği teknoloji ile bize ait bizden masalları çocuklarımıza, ulaştırmak gayreti içerisindeyiz.” dedi. Masalların, kültürümüzü yansıtan, çocuklarımızın bilinçaltına hükmeden küçük metinler olduğunu belirten Dr. Zeki ERASLAN, son 200 yılını Batı masallarıyla büyüyerek geçiren bir millet olarak artık bize ait bizden masallarla çocuklarımızı, torunlarımızı büyütmek, yetiştirmek durumunda olduğumuzu sözlerine ekledi.


Dr. Zeki ERASLAN, “Sadece bütün masallarımızı bir araya getiren bir veri tabanına çalışmak ve çocuklarımıza sunmaktan ziyade masallarımızı mevcut durumda altı Avrupa diline çevirmiş durumdayız. Bu diller arasına 2024 yılı içerisinde İspanyolca ve Japonca da eklenecek ve Türk masallarını dünya çocuklarına ulaştırma gayreti içerisinde olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Kültümüzün oldukça geniş yelpazesinde yapılan tüm çalışmalarda sanattan spora, sanat tarihinden mimariye güzel sanatlardan, tıp tarihine pek çok hususta Kurumumuzla birlikte yol yürüyen bu çalışmalara katkı veren çok değerli bilim insanlarını burada saygıyla anıyor hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.
Dr. ERASLAN, “Panel çerçevesinde kıymetli hocalarımızın Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde Anadolu medeniyetinden izler taşıyan bu ortamda vereceği kıymetli bilgilerin yeni araştırmalara yeni ufuklara yol açacağını temenni ediyorum. Katılımınızdan dolayı hepinizi ayrı ayrı selamlıyor, ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmalarını tamamladı.
Daha sonra oturuma geçildi. Bilim Kurulu Üyemiz Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BOZER moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan BİLİCİ, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir ESKİCİ, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi (Emekli) Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ERDEMİR sunum gerçekleştirdi.


Panel boyunca, katılımcılar uzman konuşmacılar eşliğinde bu eşsiz yapıların mimari özellikleri, tarihi önemi ve kültürel etkileri hakkında bilgi edindiler. Bilim insanları, bu yapıların Anadolu’daki inşa teknikleri, süsleme sanatı ve dini işlevleri üzerine yapılan son çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Panelin kapanışında, katılımcılar arasında aktif bir tartışma ortamı oluşturuldu ve gelecekte yapılacak araştırmalar ve projeler için öneriler paylaşıldı. Panelin başarılı geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür edilirken, bu tür etkinliklerin bilimsel ve kültürel bilgi birikimine katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

Panel, katılımcılara katılım belgesi ve hediye takdiminden sonra, “Anadolu’da Yer Alan Ahşap Direkli Camiler Sergisi” açılışıyla sona erdi.