Türk Halk Edebiyatı Dünyasının Önemli İsimlerinden Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’i Kaybettik

Türk Halk Edebiyatı’nın önemli araştırmacılarından Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, 30 Ağustos 2019’da hayata veda etti. Geçtiğimiz Haziran ayında rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan ve tedavi gören Ali Berat Alptekin, rahatsızlığına yenik düşerek 66 yaşında hayatını kaybetti. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet diler, başta ailesi olmak üzere öğrencileri ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Prof. Dr. Ali Berat Alptekin kimdir?
Akademisyen, Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü, Araştırmacı Yazar (D. 1953, Silifke / Mersin – Ö. 31 Ağustos 2019, Konya). Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1977) mezunu. Bir süre Silifke Lisesinde öğretmenlik yaptıktan sonra, 1979’da Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesine asistan olarak girdi. 1982 yılında “Taşeli Platosu Masallarında Motif ve Tip Araştırması” konulu tezi ile doktor unvanını aldı. 1985 yılında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk ve Edebiyatı Bölümünde lisans, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora derslerini yürüttü. Bir yıl süreyle Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî, Kazak Türk Üniversitesi Şarkiyat Fakültesinde Türk edebiyatı dersi verdi. Akademik kariyerini tamamlayarak profesörlüğe yükseldi. Türkiye’de yayımlanan çeşitli dergilerde iki yüz dolayında makale, derleme ve araştırması yayımlandı. Çeşitli ansiklopedilere de yaklaşık otuz madde yazdı. Birçok millî ve milletlerarası bilimsel toplantıya bildirileriyle katıldı.

ESERLERİ: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasında yer alan  Azerbaycan Âşıkları ve Halk Şairleri Antolojisi I (16.-18. Yüzyıllar)(Saim Sakaoğlu ve Esma Şimşek 2 cilt, 1985), Meddah Behçet Mahir’in     Bütün Hikayeleri I-II (Saim Sakaoğlu, Yurdanur Sakaoğlu, Esma Şimşek), Aşık Veysel, başlıklı eserlerdir. Türk Halk Şairleri Bibliyografyaları: 6 Erzurumlu Emrah Bibliyografyası (Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Örnekler, 1986), Türk Halk Şairleri Bibliyografyaları:7 Dadaloğlu Bibliyografyası (Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Örnekler. 1988, S. Sakaoğlu ile birlikte, 1988), Türk Halk Şairleri Bibliyografyası: 8 Çıldırlı Âşık Şenlik Bibliyografyası  (Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler, 1989), İçel Bibliyografyası  (Halk Edebiyatı-FolklorEtnografya, 1989), Türk Halk Şairleri Bibliyografyaları: 10 Bayburtlu Zihni Bibliyografyası  (Hayatı, Eserleri, Nüktedanlığı ve Şiirlerinden Örnekler, 1990, S. Sakaoğlu ile birlikte), Hayvan Masalları (1991), Türk Halk Şairleri Bibliyografyaları: 12. Fosforlu Âşık Müdami Bibliyografyası (E. Şimşek ile birlikte, 1992), Azerbaycan Tapmacaları / Bilmeceleri (1992, S. Sakaoğlu ve E. Şimşek).