V.Türk Kültürü Kongresi: Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü,Bugünü ve Geleceği

V.Türk Kültürü Kongresi: Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü,Bugünü ve Geleceği (Ankara, 17-21 Aralık 2002)