“Vefatının 25. Yılında Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Anısına
Türkiye’de Bilim ve Bilim Tarihi Çalıştayı”
Sona Erdi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Kastamonu Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Vefatının 25. Yılında Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Anısına Türkiye’de Bilim ve Bilim Tarihi Çalıştayı” yüksek düzeyde katılımla sona erdi.

Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konfrerans Salonunda 18 Ekim Cuma günü açılışı yapılan çalıştayın açılışında Başkanlığımızı temsilen Bilimsel Çalışmalar Genel Koordinatörü Murat Altan Erik,  Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ve Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Unat birer konuşma yaptılar.

İlk olarak kürsüye çıkan Unat, kısaca Aydın Sayılı’nın biyografisine değindikten sonra onun bilim tarihi alanına getirdiği yeniliklerden bahsetti. Ayrıca, Sayılı’nın bilim ve öğrenim dilinin Türkçe olması gerektiği hassasiyetini savunduğunu ve çağdaş bilimlerin terimlerini Türkçeleştirme konusunda büyük bir gayret gösterdiğini önemle vurguladı.

Bilimsel Çalışmalar Genel Koordinatörü Murat Altan Erik, ‘‘2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu’da Türk Kültürüne sayısız katkıda bulunmuş karakteri ile akademisyenliği ile nadide bilim insanı Aydın Sayılı’nın anılıyor olması oldukça önemlidir. Sayılı’nın Türk Kültürüne yaptığı hizmetlerden biri de Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına 10 yıl boyunca kurucu başkanlık etmiş olmasıdır. O, bu 10 yıllık süre içerisinde İbni Sina, Biruni gibi felsefe ve Türk İslam tarihi hakkında sempozyum gerçekleştirmiş çok değerli eserlerin yayınlanmasına ve kendi kütüphanesini başkanlığımıza bırakmış. Nadide eserlerde olmak üzere 80 bin eseri içinde barındıran Aydın Sayılı Kütüphanesi önemli ve ihtisaslı bir kütüphanedir. Kütüphanemizde ayrıca Aydın Sayılı’nın kendi el yazgısı ile yazılmış not defterleri bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. “Bunlar kurumumuzca taranmış ve tasnip edilmiş defterlerin müstakil eserler olması için çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca kurumumuz Aydın Sayılı için bütün eserlerini kapsayan 12 ciltten oluşacak külliyatı hazırlanmaktadır. Başkanlığımız bugün onun halefi olarak bıraktığı yerden bayrağı devraldık ve Türk Bilim Tarihi konusunda eserler yayımlamakta ve geziler düzenlemektedir. Bu noktada kendisinin bıraktığı mirası devir almaktan dolayı iftihar ediyoruz” diye konuştu.

Erik’ten sonra söz alan Rektör Seyit Aydın, her alanda olduğu gibi bilim tarihi alanında da batılı kaynaklara müracaat ederek ilmin kaynağını batıda aramak yanlışına düştüğümüzü belirtti. Tam bu noktada Aydın Sayılı’nın yaptığı çalışmalarla Türkler ve Müslümanların bilim tarihinin tam da merkezinde olduğununun altını çizdi. Aydın, gelecek yıllarda bu etkinliğin milletlararası olarak devam etmesi temennisinde bulunduktan sonra Aydın Sayılı’yı ve hatırasını yaşatan ve yaşatmaya devam eden Kurumumuza teşekkürlerini iletti.
Son olarak kürsüye gelen Tahsin Babaş ise bu topraklarda Aydın Sayılı gibi birçok ilim insanı yetiştiğini, bunları yaşatmak ve tanıtmak vazifesinin üniversiteler, kurumlar ve sivil toplumun omuzlarında olduğunu belirtti. Babaş, sözlerini şöyle bitirdi: “Bu amacı güden bu toplantıdan geleceğimiz olan öğrencilerimizin istifade edeceğine inanıyorum. Çalıştayın bilime ve bilim tarihine faydalı olmasını diliyorum.”

Açış konuşmalarının ardından Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın’a Kurum yayınlarımızdan olan Türk Hat Sanatından Seçmeler kitabı ve Aydın Sayılı külliyatının ilk dört kitabı hediye olarak takdim edildi.

Hediye takdiminden sonra, Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın öğrencilerinden olan Prof. Dr. Esin Kahya, “Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı ve Bilim Tarihi” başlıklı açış konferansında bilim tarihindeki gelişmeleri özetledikten sonra Sayılı’nın bu sahaya katkıları üzerinde durdu.

İki gün süren çalıştayda tarih, siyaset, ekonomi, fen bilimleri, mühendislik, tıp, biyoloji, veterinerlik, felsefe ve bilim tarihi alanlarına dair yaklaşık 30 bildiri sunuldu.