Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler

“Çocuklar için Türk Masallarından Seçmeler” projesinin 1. aşaması 2019 yılında Yatırım Programına alınmış, aynı yıl tamamlanmıştır.  Bu proje, yüzlerce masal arasından titizlikle seçilen masalların tespitiyle işin uzmanı bilim insanlarınca yürütülmüştür. Çocuklarımızın değerler eğitimine katkı sağlanması amaçlanmıştır. “Anneler çocuklarını artık masalla uyutsun” temennisiyle hazırlanan ve kitaplaştırılan proje çıktısı, özel kutuları içerisinde 5’erli takımlar hâlinde Kurumumuz imkânları ile 5000 (beş bin) adet basılabilmiş ve TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı vesilesi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesinde ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

 

 

2021 yılında projenin 2. aşamasının çıktısı olan 10 masal kitabı, 500 adedi görme engelli çocuklarımız için Braille alfabesiyle olmak üzere toplam 2000 adet yayımlanmış ve ülkemizin değişik coğrafyalarındaki ilgililerine ücretsiz olarak ulaştırılmıştır.

Projenin 3. aşamasında 10 masal metni basıma hazır hale getirilmiştir. Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler I-II kapsamında Türkçe olarak yayımlanan 15 masalın beş dile (Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça) çevirisi 2022 yılında tamamlanmıştır.