Girdi yapan akmbadmin

Çocuklar Gülsün, Dünya Gülsün

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli çok sayıda ilimizi etkileyen depremden etkilenen ve Ankara Çubuk’taki KYK öğrenci yurtlarında misafir edilen 4-12 yaş aralığındaki çocuklarımız için Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığımızca 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 13.30 – 17.00 saatleri arasında Çubuk KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda çeşitli etkinliklerin bir arada organize edileceği bir program düzenleyeceğiz. Psikolog […]

Deprem Bölgesindeki Araştırmacılar İçin Proje Özel Çağrısı

Sayın Araştırmacılar, Mustafa Kemal Atatürk, “Dünyada her şey için; uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir; fendir.”  sözüyle, doğru yolu bulmak için bilginin önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu olarak, toplumumuzun karşılaştığı zorlukları anlamak ve çözümler üretmek için sosyal bilimler alanında araştırmalar yapıyoruz. Amacımız, sosyal ve beşeri […]

Yeni Yerleşke Projesi

Atatürk’ün 1936’da TDK ve TTK kuruluşuyla ilgili TBMM’de yaptığı konuşmasında işaret ettiği, Millî bir Akademiye dönüşme gayesi ana hedefi doğrultusunda Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilgi ve insan kaynağı üretim faaliyetlerini daha planlı ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yürütmek maksadıyla başlatılan, Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan Kurumların tek bir yerleşkede toplanmasını sağlayacak projenin 2023’te tamamlanması […]

Projeler

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının yürüteceği görevler arasında 2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 664 sayılı Atatürk, Kültür Dil ve Tarih Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. Maddesinin (g) bendinde “Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili ve öncelikli konularda projeler hazırlamak […]

Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Kimdir?

İstanbul’da 2 Mayıs 1913’te dünyaya gelen Aydın Sayılı, İlköğrenimini İstanbul’da ortaöğrenimi ise Ankara’da tamamladı. Sayılı, Harvard Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine kaydını yaptırdıktan üç yıl sonra fizikten master derecesi aldı. Ardından bilim tarihi eğitimine başladı. 1942 yılında “İslam Dünyasında Bilim Kurumları” başlıklı tezi ile Harvard Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. Bu doktora, dünyada bilim tarihi alanında verilen […]

Aydın Sayılı Kütüphanesi İletişim

H. Hale Durlu  Kütüphane Müdürü 0312 284 34 18 – 1320 h.durlu@akmb.gov.tr Diğdem Parlak Kütüphaneci   0312 284 34 18 – 1514 dparlak@akmb.gov.tr Ekrem Uzunosmanoğlu Kütüphaneci 0312 284 34 18 – 1515 e.uzunosmanoglu@akmb.gov.tr  Çetin Sönmez Birim Personeli 0312 284 34 18 – 1517 a.c.sonmez@akmb.gov.tr Tansu Bayraktar Çam Birim Personeli 0312 284 34 18 – 1534 t.bayraktar@akmb.gov.tr […]

Aydın Sayılı Kütüphanesi Materyal Sağlama

Yayın Bağışı Kütüphaneye kitap bağışında bulunabilirsiniz.  Kütüphaneye bağışlanan kitaplar  kütüphane komisyonunca değerlendirilmekte ve koleksiyona katılmaya değer bulunan materyaller koleksiyona dahil edilmektedir.  İlgili bağışların koleksiyona eklenip eklememesi ve kütüphane içinde nereye-nasıl yerleştireceği kararı ve yetkisi kütüphane yönetimine aittir.  Sayfaları yıpranmış, yırtık, çizilmiş ya da eksik olan bağışlar kabul edilmemektedir.

Aydın Sayılı Kütüphanesi Yararlanma Koşulları

Aydın Sayılı Kütüphanesinde ödünç verme hizmeti yoktur. Kapalı raf sistemi ile hizmet vermektedir. Kullanıcılar yararlanmak istedikleri bilgi kaynaklarını Okuyucu Bankosundan temin edebilmektedir. Bu kaynaklar sadece kütüphane içerisindeki okuyucu salonunda kullanılabilmekte ve bu kaynaklardan fotokopi çekilmesi mümkün olanlar için fotokopi ve tarayıcı hizmeti verilmektedir. Başvuru kaynakları, yazmalar, nadir eserler, süreli yayınlar, ve kitap dışı materyaller ödünç […]

Aydın Sayılı Kütüphanesi Tarihçesi

İlk Kanun Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı kanun ile “Atatürk’çü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Ankara’da, Atatürk’ün manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk […]

Aydın Sayılı Kütüphanesi Hakkında

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde 1983 yılında kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur.  Kütüphane de 1983 yılından bu yana hizmet vermektedir. Kütüphane,  kurucu başkan Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’ya ithafen 1994 yılından bu yana Aydın Sayılı Kütüphanesi adıyla hizmetine devam etmektedir. Aydın Sayılı Kütüphanesi Türk kültür ve […]