Girdi yapan akmbadmin

Bilim Kurulu Aslî Üyeleri

BİLİM KURULU ASLİ ÜYELERİ Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, mevzuat gereği sosyal ve beşerî bilimler alanında milletimizin sosyal ve kültürel gelişmesine katkı sağlayacak alanlarda özgün bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek, milli kültürümüzün ve diğer kültürlerin klasikleşmiş bilim ve düşünce eserlerinin günümüz Türkçesine çevrilmesini, basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak ve görev alanı […]

Haberleşme Üyeleri

Prof. Dr. Ayşe Aslıhan EROĞLU Prof. Dr. Sema ETİKAN  Doç. Dr. Saule İBEKEYEVA  Doç. Dr. Berdi SARIYEV Doç. Dr. Feride TAHİROVA Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU  Dr. Hatice ESEDOVA  Aşık Kamil SAYIN

Bilim Kurulu Şeref Üyeleri

Prof. M. Uğur DERMAN Prof. Dr. M. Akif AYDIN Prof. Dr. Bekir KARLIĞA Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU Prof. Dr. Nurhan ATASOY Prof. Dr. Seyid Hüseyin NASR Prof. Dr. Laurent MİGNON Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI Prof. Dr. Esin KÂHYA Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY Prof. Dr. Kenan GÜRSOY Prof. Dr. Necmettin TOZLU […]

Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler

“Çocuklar için Türk Masallarından Seçmeler” projesinin 1. aşaması 2019 yılında Yatırım Programına alınmış, aynı yıl tamamlanmıştır.  Bu proje, yüzlerce masal arasından titizlikle seçilen masalların tespitiyle işin uzmanı bilim insanlarınca yürütülmüştür. Çocuklarımızın değerler eğitimine katkı sağlanması amaçlanmıştır. “Anneler çocuklarını artık masalla uyutsun” temennisiyle hazırlanan ve kitaplaştırılan proje çıktısı, özel kutuları içerisinde 5’erli takımlar hâlinde Kurumumuz imkânları […]

Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetlerin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi

Proje, ülkemizde ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca akredite edilen vakıf okullarında, enstitülerde öğrenim gören öğrencilere, 16-20 yaş aralığındaki genç kuşaklara Türk sanat, bilim ve kültür dünyasında temayüz etmiş şahsiyetlerin kısa yaşamları ile Türk dili ve kültürünün tanıtılması ve farkındalık yaratılması amacını taşımaktadır. Yurt dışında Türk kültürünün tanıtılması ve yayılması hedefini taşıyan proje kapsamında öncelikle İbn-i Sînâ, […]

Türk Masal Külliyatı (Türkiye Sahası)

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca 2019-2022 yılları arasında yürütülen Kurum içi Kapsamlı Türk Masal Külliyatı-I Projesi (Türkiye Sahası) ilk etapta Türkiye sınırları dahilindeki masalları içine alan bir araştırma ve yayın projesidir. TÜMAK-I olarak kısaltılan ve tescilli “Anka Kuşu” logosuyla tanınan bu proje kapsamında lisans ve lisansüstü çalışmalar, derlemeler, yayınlar ve konuyla ilgili bütün masal çalışmaları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tasarımı Atatürk Yüksek Kurumu Bilişim Uzmanlarınca […]

Bize ulaşın

  ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ Adres : Ziyabey Cad. Nu:19 06520 Balgat – Çankaya / ANKARA (Harita için tıklayınız.) Tel: 0312 284 34 18 Belgegeçer: 0312 284 34 65 E-Posta: bilgi@akmb.gov.tr

KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu(AYK) (Kurum) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu bilinçle, kurum ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak […]