Girdi yapan akmbadmin

Aydın Sayılı Kütüphanesi Tarihçesi

İlk Kanun Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı kanun ile “Atatürk’çü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Ankara’da, Atatürk’ün manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk […]

Aydın Sayılı Kütüphanesi Hakkında

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde 1983 yılında kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur.  Kütüphane de 1983 yılından bu yana hizmet vermektedir. Kütüphane,  kurucu başkan Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’ya ithafen 1994 yılından bu yana Aydın Sayılı Kütüphanesi adıyla hizmetine devam etmektedir. Aydın Sayılı Kütüphanesi Türk kültür ve […]

Bilim Kurulu Aslî Üyeleri

BİLİM KURULU ASLİ ÜYELERİ Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, mevzuat gereği sosyal ve beşerî bilimler alanında milletimizin sosyal ve kültürel gelişmesine katkı sağlayacak alanlarda özgün bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek, milli kültürümüzün ve diğer kültürlerin klasikleşmiş bilim ve düşünce eserlerinin günümüz Türkçesine çevrilmesini, basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak ve görev alanı […]

Haberleşme Üyeleri

Prof. Dr. Ayşe Aslıhan EROĞLU Prof. Dr. Sema ETİKAN  Doç. Dr. Saule İBEKEYEVA  Doç. Dr. Berdi SARIYEV Doç. Dr. Feride TAHİROVA Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU  Dr. Hatice ESEDOVA  Aşık Kamil SAYIN

Bilim Kurulu Şeref Üyeleri

Prof. M. Uğur DERMAN Prof. Dr. M. Akif AYDIN Prof. Dr. Bekir KARLIĞA Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU Prof. Dr. Nurhan ATASOY Prof. Dr. Seyid Hüseyin NASR Prof. Dr. Laurent MİGNON Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI Prof. Dr. Esin KÂHYA Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY Prof. Dr. Kenan GÜRSOY Prof. Dr. Necmettin TOZLU […]

Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler

“Çocuklar için Türk Masallarından Seçmeler” projesinin 1. aşaması 2019 yılında Yatırım Programına alınmış, aynı yıl tamamlanmıştır.  Bu proje, yüzlerce masal arasından titizlikle seçilen masalların tespitiyle işin uzmanı bilim insanlarınca yürütülmüştür. Çocuklarımızın değerler eğitimine katkı sağlanması amaçlanmıştır. “Anneler çocuklarını artık masalla uyutsun” temennisiyle hazırlanan ve kitaplaştırılan proje çıktısı, özel kutuları içerisinde 5’erli takımlar hâlinde Kurumumuz imkânları […]

Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetlerin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi

Proje, ülkemizde ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca akredite edilen vakıf okullarında, enstitülerde öğrenim gören öğrencilere, 16-20 yaş aralığındaki genç kuşaklara Türk sanat, bilim ve kültür dünyasında temayüz etmiş şahsiyetlerin kısa yaşamları ile Türk dili ve kültürünün tanıtılması ve farkındalık yaratılması amacını taşımaktadır. Yurt dışında Türk kültürünün tanıtılması ve yayılması hedefini taşıyan proje kapsamında öncelikle İbn-i Sînâ, […]

Türk Masal Külliyatı (Türkiye Sahası)

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca 2019 yılından bu yana yürütülmekte olan Kurum içi Kapsamlı Türk Masal Külliyatı Projesi (Türkiye Sahası) öncelikle Türkiye’deki masalların derlendiği bir araştırma ve yayın projesidir. TÜMAK olarak kısaltıp “Anka Kuşu” ile simgelediğimiz proje kapsamında araştırmalar, tezler, derlemeler, ses bantları, arşivler, basılı yayınlar, hasılı konuyla ilgili bütün masal çalışmaları değerlendirilmektedir. 2019 yılından 2022 […]

Bize ulaşın

  ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ Adres : Ziyabey Cad. Nu:19 06520 Balgat – Çankaya / ANKARA (Harita için tıklayınız.) Tel: 0312 284 34 18 Belgegeçer: 0312 284 34 65 E-Posta: bilgi@akmb.gov.tr