Suriye’deki Türk İslâm Dönemi Eserleri Sultan II. Abdülhamid Albümü Fotoğraflarıyla Dünden Bugüne Suriye’deki Eserler

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Araştırma İnceleme Dizisine yeni bir eser daha eklemiştir. “Suriye’deki Türk İslâm Dönemi Eserleri Sultan II. Abdülhamid Albümü Fotoğraflarıyla Dünden Bugüne Suriye’deki Eserler” kitabı raflardaki yerini almıştır. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan kitap hem akademik camianın hem de konuyla ilgili tüm okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

Söz konusu eserde, Der’a, Haleb, Hama, Humus, İdlib, Lazkiye, Maarra, Müzeyrib, Nebk, Rakka, Şam ve Tedmür/Palmyra olmak üzere 12 şehir ve bu şehirlerin mahalle, sokak görünüşleri ile tarihi yapılarından oluşan toplam 130 tarihi eser yer almaktadır. Orta çağın gizemli, büyülü şehirleri aynı zamanda ilim, irfan merkezidir ve etrafına ışık saçan mimarisiyle ilklerin yeridir. Bu anlamda hanlar, telgraf anıtı, tren istasyonları, idâdiye, rüştiye ve tıp okulları, mevlevihaneler, su dolapları, Hicaz demir yolu, Şam Ümeyye Camisi ve süslemeleri, külliyeler, Argûnî ve Nûriye Bimaristanı ve medreseleri, çarşılar, mahalleler, cadde-sokak ve konutlarıyla medeniyet mefkûresinin sembolüdür. Bu kitaptaki fotoğrafların her biri tarihî vesîka niteliği kazanmıştır. Savaş sonrası tarihî eserlerde yapılacak restorasyon çalışmalarında bu fotoğraflar ana kaynak niteliği taşıyacaktır.

Prof. Dr. Ali BORAN tarafından hazırlanan “Suriye’deki Türk İslâm Dönemi Eserleri Sultan II. Abdülhamid Albümü Fotoğraflarıyla Dünden Bugüne Suriyedeki Eserler” adlı kitap Balgat adresindeki Merkezimizde ve Kızılay Kitap Satış Büromuzda satışta bulunmaktadır.

Kurumumuz tarafından içeriğine yakışır özenli ve kaliteli bir baskıyla okurun beğenisine sunulan “Suriye’deki Türk İslâm Dönemi Eserleri Sultan II. Abdülhamid Albümü Fotoğraflarıyla Dünden Bugüne Suriye’deki Eserler” adlı kitap https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazamızdan da satın alınabilmektedir.